Samuela

Czytaj Dalej

Teoria „zderzenia cywilizacji” Samuela P. Huntingtona

Autor w swych publikacjach wymienia 7 kręgów cywilizacyjnych decydujących o przebiegu wydarzeń wczoraj, dziś i jutro. Stosunki miedzy kręgami określają linie konfliktów globalnych. Autor stwierdza: jestem „stanowczo przekonany, że w przyszłej polityce światowej nie będą decydować konkurujące ideologie...

Krytyka i zastrzeżenia wobec idei Samuela P. Huntingtona

Idee H. posiadają zwolenników i krytyków. Ci ostatni zwracają uwagę na słabości tj.:

a) „Zderzenie cywilizacji” zakłada, że istoty ludzkie stale szukają powodów do zwady, potrzebują do swego istnienia wrogów, których zwalczają;

b) Założenie, że wysoce rozwinięte Chiny będą dążyć do hegemonii i...