SAMSON

Sprowadzony na ucztę do świątyni Dagona w Gazie, aby widok jego hańby uradował tysiące zgromadzonych tam wrogów, Samson, któremu tymczasem odrosły włosy, przewrócił dwie kolumny, na których wspierał się gmach, i zginął w jego gruzach razem z wrogami.

SAMSON (postać biblijna)

Potem objął Samson obydwa środkowe słupy, na których dom się wspierał, oparłsię o nie, o jeden swoją prawą ręką, o drugi swoją lewą ręką. I rzekł Samson: Niechzginę razem z Filistyńczykami.

WAŻNE WSKAZANIA MORALNE W HISTORIACH BIBLIJNYCH - „Samson”

Po jakimś czasie włosy odrastają mu i Samson mści się.

SAMSONOW Aleksandr Wasiljewicz (1859 - 1914)

Po tej klęsce Samsonow popełnił samobójstwo.

Samson

O tym niezwykłym czynie i innych przykładach jego olbrzymiej siły fizycznej opowiada Księga Sędziów; doprowadziło to w umysłowości starożytnych chrześcijan do zbliżenia postaci Samsona z postacią Herkulesa; sztuka wczesnochrześcijańska bądź przedstawia ich obok siebie, bądź łączy w jedną osobę.