CANT Z.1018 - samolot

Nowoczesny włoski samolot bom­bowy, miał zastąpić *Cant Z.

CORONADO PB2Y, Consolidated - samolot

i wykorzystywane były jako samoloty bombowo-rozpoznawczedalekiego zasięgu. Samolotten był wykorzystywany równieżw wersji sanitarnej (PB2Y-5H), ma­jąc w kadłubie miejsce na 25 noszy.

FOCKE-WULF FW 189 - samolot

Niemiecki samolot rozpozna­wczy, którego produkcja ruszyła w 1939 r.

HENSCHEL HS 123 - samolot

W chwili wybuchu II wojny światowej samolot był już przestarzały, ale używano go w cza­sie walk w Polsce, Belgii, Francji, na Bałkanach i do połowy 1944 r.

YOKOSUKA P1Y1 GINGA („Frances") - samolot

Japoński samolot bombowy zapro­jektowany w 1940 r.

Najbezpieczniejsze miejsce w samolocie?

Które miejsce w samolocie jest najbezpieczniejsze i w razie wypadku jest największa szansa na przeżycie?

Samolot rolniczy

Samolot o dużej zwrotności do wykonywania zabiegów agrolotniczych (siew, nawożenie, ochrona roślin).

AICHI E13A („Jake") - samolot

Wodnosamoloty rozpoznawcze roz­poczęły karierę bojową od lotu nad*Pearl Harbor tuż przed głównymatakiem sił japońskich. Do końcawojny brały udział we wszystkichwiększych bitwach japońskiej mary­narki. Produkcja seryjna rozpoczęłasię w 1938 r. i do końca wojny wy­produkowano 1418 sztuk...

ENOLA GAY - samolot

Paula Tibbetsa specjalnie przygotowane­mu samolotowi bombowemu *B-29 (B-29-45-MO), który 6 sierpnia 1945 r.

KAWASAKI KI-48 („Lily") - samolot

Japoński dwusilnikowy lekki bom­bowiec, użyty po raz pierwszy jesie­nią 1940 r. w północnych Chinach. Szybki i łatwy w obsłudze, zyskał uznanie załóg, ale pochwały skoń­czyły się, gdy tylko bombowce te zmuszone były podjąć walkę z ame­rykańskimi myśliwcami. Uzbrojenie obronne (3 karabiny maszynowe...

V-4 - samolot

Pomysł wbudowania do pocisku *V-1 kabiny dla pilota wysunął w 1944 r. Sturmbannfiihrer SS Otto Skorzeny, dowódca specjalnej jed­nostki SS-Jagdverbande, po wizycie w ośrodku w * Peenemunde.Uznał, że pilotowane pociski mogą być skuteczną bronią i projekt przedsta­wił Hitlerowi, który wyraził zgodę po...

Samoloty silnikowe - siła zawirowań

Siła nośna powstająca na profilu aerodynamicz­nym płata jest dalej wzmacniania z powodu za­chowania się strumienia rozciętego skrzydłem powietrza. Skręca się on ze sobą i za skrzydłem powstaje zawirowanie podobne do tego, jakie wi­dzimy, gdy woda leci z kranu. Powoduje ono za­wirowanie O! identycznej...