MACCHI M.C. 202 FOLGORE („Piorun") - samolot

Najlepszy włoski samolot myśliw­ski; opracował go Mario Castoldi, wykorzystując konstrukcję swojego poprzedniego samolotu *Macchi M. 1500 samolotów tego typu.

MANCHESTER, Avro - samolot

Ich kon­strukcja posłużyła jako wzór do zaprojektowania czterosilnikowych samolotów bombowych *Lancaster, uznanych za najlepsze bombowce II wojny światowej.

MESSERSCHMITT BF 110 - samolot

, gdy okazało się, że nie ma możliwości szybkiego wprowadze­nia nowych samolotów Me 210 do jednostek bojowych, zakłady Mes-serschmitta przystąpiły do opraco­wania nowej wersji Bf 110 z silnika­mi o większej mocy i silniej uzbro­jonego.

MESSERSCHMITT ME 210 i ME 410 - samoloty

Niemiecki dwusilnikowy samolot myśliwski Me 210, zaprojektowany w 1937 r. : Me 410A-1 - lekki bom­bowiec, A-l/U-2 - myśliwiec, A-2 -ciężki myśliwiec, A-2 - samolot zwiadu fotograficznego, B-6 - samo­lot torpedowy, B-6 - samolot do zwalczania żeglugi.

PZL.43 - samolot

Pierwszą serię 12 samolotów dostarczono do końca 1937 r. 43B 9 samolotów pozostało w Polsce w chwili wybuchu wojny. Samoloty dostarczone do Bułgarii by­ły wykorzystywane przez lotnictwo tego państwa do 1945 r.

TEMPEST, Hawker - samolot

powstał całkowi­cie nowy samolot, który nazwano Tempest (Burza). i ten samolot z silnikiem Sa­bre II skierowano do produkcji se­ryjnej, która ruszyła 25 czerwca 1943 r. 800 samolotów tego typu.

TYPHOON, Hawker - samolot

Ze względu na dużą prędkość roz­wijaną na niedużej wysokości i sil­ne uzbrojenie zdecydowano się używać tych samolotów do zwalczania celów naziemnych; w tej roli spraw­dziły się doskonale i z powodze­niem wykorzystywano je do ni­szczenia czołgów oraz umocnień betonowych. Łącznie wyproduko­wano 3330 samolotów Typhoon.

Manewr zakrętu w samolotach silnikowych

Samolot wtedy zaczyna zakręcać i ten manewr trwa do chwili, gdy statek skieruje się w odpowiednim kierunku, a pilot przemieści elementy usterzenia do pozycji spoczynkowej. Kiedy samolot zbliża się do portu docelowe­go, pilot musi rozpocząć działania zmierzające do bezpiecznego posadzenia maszyny na ziemi.

Miękkie lądowanie samolotu silnikowego

Maleje siła nośna, rośnie siła hamująca i samolot rozpoczyna zniżanie. Idealne lądowanie polega na tym, że na uła­mek sekundy przed dotknięciem ziemi zmniej­szający stale prędkość samolot prawie zawisa nad pasem startowym.

B-25 MITCHELL, North American - samolot

przez gru­pę 16 samolotów, które wystartowa­ły z pokładu lotniskowca *Hornet, z odległości ok.

BEAUFIGHTER,Bristol - samolot

Brytyjski samolot myśliwski dale­kiego zasięgu opracowany przez za­kłady Bristol Aeroplane Company. Do końca wojny wy­produkowano w Wielkiej Brytanii i Australii 5560 tych samolotów.

BEAUFORT, Bristol - samolot

Brytyjskie zakłady Bristol Aeropla-ne Company rozpoczęły prace nad skonstruowaniem nowego samolotu na podstawie dwóch zamówień Ministerstwa Lotnictwa: na samolot torpedowo-bombowy i rozpoznaw-czo-bombowy.

CANT Z.506B AIRONE - samolot

Polska Ma­rynarka Wojenna, planując sformo­wanie eskadry torpedowo-bombo-wej, zakupiła 6 samolotów Airone, które miały być dostarczone do 26 lipca 1939 r.

DORNIER DO 17 - samolot

Niemiecki samolot bombowy i roz­poznawczy, skonstruowany na pod­stawie szybkiego samolotu pasażer­skiego (6 pasażerów) i pocztowego odrzuconego w 1935 r. Wady samolotów w pełni wyszły na jaw w czasie bitwy o * Anglię w 1940 r.

DORNIER DO 335 PFEIL - samolot

Niemiecki samolot myśliwski, w którym zastosowano oryginalny napęd opatentowany w 1937 r. 90 samolotów, z których 20 do­starczono jednostkom, ale żaden nie wziął udziału w walkach.

FOCKE-WULF TA 152 - samolot

Nowy samolot Ta 152A był zbli­żony do poprzednich wersji, różnił się od nich większą powierzch­nią nośną skrzydeł i bardziej opływową linią kadłuba. 150 samolotów, ale żaden nie osiągnął gotowości bojowej.

GLADIATOR, Gloster - samolot

Wyprodukowano również 60 samolotów Sea Gladiator prze­znaczonych dla *Fleet Air Arm; by­ły podobne do Gladiatorów II, ale przystosowane do startów z katapult i lądowania na lotniskowcach, a pod dolnym skrzydłem miały zamonto­wany ponton ratunkowy.

HEINKEL HE 162 SALAMANDER - samolot

Program budowy prze­widywał wytwarzanie przez trzy zakłady 4000 samolotów miesięcz­nie, ale do końca wojny udało się wyprodukować tylko 116 egzem­plarzy, a 800 nie zostało ukończo­nych.

ILJUSZYN DB-3 - samolot

Radziecki samolot bombowy DB-3, powstał dzięki przystosowaniu do zadań bojowych samolotu transpor­towego CKB-26 skonstruowanego w 1934 r.

KAWASAKI KI-61 HIEN („Tony") - samolot

Do końca wojny na Pacyfiku wypro­dukowano 2654 samoloty Ki-61-I oraz 137 Ki-61-II. 7,7 mm (w później produkowanych samolotach stosowano 4 działka kal.