IŁ-10 SZTURMOWIK - samolot

tych samolotów. Za skonstru­owanie samolotów Ił-2 i Ił-10 ich twórca Siergiej lljuszyn został uhonorowany orderem Bohatera Pracy Socjalistycznej i otrzymał Nagrodę Stalinowską w wysokości 150 tys.

JAK-2 i JAK-4 - samoloty

Nowy samolot oznaczony BB-22 miał zmienioną kabinę, usta­wienie uzbrojenia i zbiorników pali­wa. Samoloty używane były do końca wojny głównie w celach rozpoznawczych.

MACCHI M.C.200 SAETTA („Błyskawica") - samolot

Próby wykazały, że jest to wytrzymały, zwrotny samolot o dużej prędkości wznoszenia, ale słabo uzbrojony i rozwijający niedo­stateczną prędkość w locie pozio­mym. zakłady Macchi oraz Breda i SAI Ambrosini wyproduko­wały 1151 samolotów.

PE - 2 PETLAKOW - samolot

Radziecki lekki samolot bombowy, skonstruowany w 1938 r. Łącznie wyprodukowano11 427 samolotów, w tym ok.

PZL P.7 - samolot

Polski samolot myśliwski skon­struowany przez inż. ; je­sienią tego roku P-7/II przeszedł próby państwowe w Instytucie Ba­dań Techniczno-Lotniczych, w któ­rych wyniku dopuszczono samolot do produkcji seryjnej.

PZL P.ll - samolot

Straty własne wy­niosły 118 samolotów, do Rumunii 17 września ewakuowano 36 samo­lotów (pojedyncze przedostały się na Węgry, Łotwę, do Estonii i ZSRR), z których 28 wcielono do rumuńskich sił powietrznych; kilka zdobyli Niemcy, ale żaden nie nada­wał się do eksploatacji.

SWORDFISH, Fairey - samolot

Brytyjski samolot torpedowy i bom­bowy przystosowany później do startu z lotniskowców, zbudowany na początku lat trzydziestych przez brytyjską firmę Fairey. brak innych samolotów torpedowych przystosowanych do startów z lotni­skowców przesądziły o powszechnym użyciu Swordfishów.

WELLINGTON, Vickers - samolot

Zastosowanie samouszczelniających się zbiorników paliwa zwiększyło od­porność samolotów na pociski my­śliwców, a kratownicowa konstrukcjaBamesa *Wallisa zapewniała dużąwytrzymałość nawet silnie uszkodzo­nych maszyn. Do końca wojny wypro­dukowano łącznie 11 461 samolotów tego typu.

WILDCAT F4F, Grumman - samolot

24 gru­dnia 1940 jeden z nich odniósł pierwsze zwycięstwo, zestrzel i wuj ąc Ju 88 w rejonie bazy Scapa Flow; pierwsze zwycięstwo samolotów te­go typu w walkach na Dalekim Wschodzie nastąpiło w dniu 9 gru­dnia 1941 r. , a pierwszy seryjny samolot opuścił zakłady 25 listopada.

Z jakich samolotów składa się flota powietrzna LOT

tylko 25 było w użyciu: • 2 samoloty Boening 767 200 ER, • 2 samoloty Boeing 767 300 ER, • 6 samolotów Boeing 737 500, • 5 samolotów Boeing 737 400, • 8 samolotów ATR 72.

AIRCOBRA P-39, Bell - samolot

RAF używał samolotów Aircohra przez krótki okres jako samolotów szturmowych, ale wobec wysokich strat, spowodowanych, zdaniem je­go dowództwa, złą konstrukcją sa­molotu, odmówił odebrania następ­nej partii.

BLACK WIDÓW P-61, Northrop - samolot

Do końca wojny wyprodukowano 691 samolotów, używanych w Eu­ropie i na Pacyfiku. samolot ropozna-nia fotograficznego F-15A Repor­ter, ale do końca wojny wyproduko­wano tylko 36 jego egzemplarzy.

BUFFALO F2A, Brewster - samolot

Amerykański samolot myśliwski, był pierwszym dolnopłatem wybra­nym w 1936 r.

CATALINA PBY, Consolidated - samolot

nikt z przedstawicieli US Navy nie miał wątpliwości, że właśnie taki samolot powinien pełnić służbę w amery­kańskiej marynarce. ICarier a bojowa tych samolotów roz­poczęła się spektakularną akcją w 1941 r.

HEINKEL HE 111 - samolot

, gdy formacje He 111 znalazły się w ogniu karabi­nów maszynowych nowoczesnych samolotów myśliwskich *Spitfire i *Hurricane. Ze wszystkich wersji He 111 naj­więcej wyprodukowano samolotów He 111H; do 1944 r.

HELLDIVER SB2C, Curtiss - samolot

Samoloty zadebiutowały w walce11 listopada 1943 r. Wiel­ka Brytania zakupiła 26 samolotów Helldiver, a oddziały marines otrzy­mały większość z 900 samolotów budowanych dla US AAF, oznaczo­nych A-25A \SB2-1A.

HENSCHEL HS 129 - samolot

Niemiecki samolot szturmowy za­mówiony w 1938 r. Mimo wszystkich zastrzeżeń zakła­dy zdecydowały się wyprodukować 8 samolotów oznaczonych A-O. W czasie wojny wyprodukowano 879 samolotów Hs 129.

JAK-1/-3/-7/-9 - samoloty

Samoloty te uzbrojone były w dział­ko kal. samolotów Jak.

JUNKERS JU 86 - samolot

Rozpoczął swoją karierę jako samolot pasażerski, odbywając dziewiczy lot 4 listopada 1934 r. W 1938 r Luftwaffe mia-łal60 samolotów Ju 86A i D oraz niewielką liczbę Ju 86E i G, na­pędzanych silnikami BMW-132.

LANCASTER, Avro - samolot

Wskaźnik ten był znacznie gorszy w wypadku *Hatifaxów (jeden sa­molot strącony na 56 t zrzuconych bomb) i *Stirlingów (jeden samolot na 41 t bomb). Samoloty te znajdowały się w wy­posażeniu polskiego 300 Dywizjonu Bombowego Ziemi Mazowieckiej.