Samolot

Samolot

Czytaj Dalej

B-1 7 FLYING FORTRESS Boeing („Latająca forteca") - samolot

Na podstawie konstrukcji B-17 po­wstało wiele samolotów specjalnego przeznaczenia. Sterowa­ny radiowo bezpilotowy samolot naładowany materiałem wybucho­wym BQ-17 używany był m.

MUSTANG P-51, North American - samolot

Brytyj­czycy potwierdzili zamówienia na 320 samolotów. Za­mówienie na 1700 samolotóww wersji H, jak i na samoloty w we­rsji L i M (podobne do H, ale z in­nymi silnikami) zostało anulowane.

Jak zbudowane są samoloty niewykrywalne przez radary?

Samoloty niewykrywalne dla radaru są bardzo drogie, ale idealne do wykonywania zadań, dla któ­rych zostały zbudowane. Obie instytucje określiły takie same wytyczne - zbudować samolot, który byłby praktycznie niewykrywalny przez radary.

BATTLE, Fairey - samolot

z 36 samo­lotów Niemcy zestrzelili 13, 12 ma­ja z 5 samolotów 12 dywizjonu RAF, atakujących przeprawy na Kanale Alberta, zestrzelono wszyst­kie, 14 maja z 62 Battle atakują­cych mosty pontonowe zniszczono 32, w tym wszystkie z 218 dywi­zjonu RAF.

HURRICAJNE, Hawker - samolot

10 samolotów w we­rsji Mk l zakupiła w 1939 r. samolotów dostarczono do Belgii, Kanady, Egiptu, Finlandii, Indii, Persji, Portugalii, Rumunii, Turcji, Jugosławii.

Nowoczesne silniki odrzutowe w samolotach

Podczas wznoszenia pilot redukuje silę ha­mującą, opuszczając nieco klapy, gdy samolot już wystartuje. Samolot jest gotów do stabilnego lo­tu na pułapie przelotowym, kiedy siła nośna rów­noważy ciężar statku, a ciąg równy jest oporowi aerodynamicznemu.

DAKOTA DC-3, Douglas - samolot

Armia Stanów Zjednoczonych bardzo szybko doceniła zalety tych samolotów i w chwili przystąpienia do wojny siły powietrzne miały 430 samolotów DC-3 (w tym 40 w wersji DST).

HALIFAX, Handley Page - samolot

Brytyjski czterosilnikowy samolot bombowy, oblatany 25 października 1939 r. i miesiąc później 40 samolotów {Mk I) przekazano do 35 dywizjonu *RAF.

JUNKERS JU 87 STUKA - samolot

mszyła produkcja samolotów Ju 87D. , gdy zaprzestano produkcji Ju 87, wybudowano 5700 samolotów, które walczyły na wszy­stkich frontach w Europie i Afryce Północnej.

LIGHTNING P-38, Lockheed - samolot

Samoloty P-38 wal­czyły w Europie, Afryce Północnej i na Pacyfiku, wykonały łącznie 130 tys. Również Związek Radziec­ki nie przyjął samolotów w wersji eksportowej, odrzuconej wcześniej przez Brytyjczyków.

MESSERSCHMITT BF109 - samolot

wy­produkowano 1540 samolotów w wersj i E-1 z silnikiem DB 601 A-1 umożliwiającym rozwinięcie pręd­kości 570 km/h na wysokości 5000 m, a później 1868 w wersji E-3 i te samoloty były przede wszystkim używane przez niemiec­kie lotnictwo myśliwskie w bitwie nad Francją i bitwie o *Anglię w połowie 1940 r.

MESSERSCHMITT ME 163 KOMET - samolot

W samolocie wznoszącym się nad pas startowy pilot musiał odrzucić dwukołowe podwozie w odpowiednim momencie: gdy zrobił to zbyt wcześnie, wózek odbijał się od ziemi i mógł uderzyć w samolot, gdy zwlekał zbyt dłu­go - maszyna obciążona podwo­ziem wpadała w niebezpieczne tur­bulencje.

SPITFIRE, Supermarine - samolot

Myśliwski samolot brytyjski, jeden z najlepszych samolotów II wojny światowej; skonstruował go w 1935 r. , do tego czasu wybu­dowano 20 351 samolotów; ostatniąmisję bojową odbyły w maju 1945 r.

BLENHEIM, Bristol - samolot

Brytyjski samolot bombowy, po­wstały dzięki zamówieniu szybkie­go samolotu pasażerskiego, złożo­nemu w połowie lat trzydziestych zakładom Bristol Aeroplane Com­pany przez lorda Rothermere^, wła­ściciela gazety „Daily Mail".

CANT Z.1007 BIS ALCIONE - samolot

wyprodukowano pierwszą partię 34 samolotów, jednakże za­montowane w nich silniki, tego sa­mego typu jak w prototypie (Isotta-Fraschini Asso XI RC. XIX umożliwiające rozwinięcie prędkości490 km/h; do końca wojny powstałotylko 50 samolotów tej wersji.

I-16 POLIKARPÓW - samolot

Wkrótce wyprodukowano niewielką serię samolotów napędza­nych silnikami M-22 o mocy 480 KM; pięć z nich wzięło udział w de­filadzie pierwszomajowej w 1935 r. Łącznie wyprodu­kowano 7005 samolotów 1-16 oraz 1639 dwumiejscowych samolotów treningowych UTI-4.

JUNKERS JU 52/3M - samolot

Niemiecki samolot bombowy i transportowy, którego prototyp, jako transportowego jednosilniko­wego samolotu, oblatano w paź­dzierniku 1930 r. Ponad 3500 tych samolotów służyło w cza­sie wojny w Luftwaffe, zyskując przydomek „Tante Ju" („Ciotka Ju").

PZL 23 KARAŚ - samolot

Powolne, słabo uzbrojone i pozbawione opancerzenia samoloty poniosły duże straty; 112 Karasi zosta­ło zniszczonych (90% stanu wyjścio­wego); zaledwie 11 samolotów ewa­kuowano do Rumunii. Samoloty te wraz z ok.

B-29 SUPERFORTRESS, Boeing („Superforteca") - samolot

z lotniska we wschodnich Indiach wystartowało 98 samolotów z zadaniem ataku na japońskie obiekty w Bangkoku. 5 samolotów rozbiło się przy lądowaniu, a 42 z braku pali­wa nie dotarły do bazy i musiały lą­dować na przygodnych lotniskach.

DEFIANT, Boulton Paul - samolot

Brytyjski samolot myśliwski skon­struowany w zakładach Boulton Paul na zamówienie Ministerstwa Lotnictwa (Air Ministry), które uznało, że samolot obsługiwany przez pilota i strzelca manipulują­cego wieżą uzbrojoną w sprzężone karabiny maszynowe może być bardzo efektywny.