Salwinia pływająca

Salwinia pływająca

Czytaj Dalej

Salwinia pływająca

 

Wygląd: Roczna, niewielka pływająca paproć wodna. Pędy 3 20 cm długie i tylko 2-3 mm grube, rozgałęziające się. Korzeni brak. Nie przytwierdzone do podłoża rośliny unoszą się na powierzchni wody. Liście wyrastają po trzy w okółkach i są różnie ukształtkowane.

Dwa górne są zielone...

AMFIBIE - pojazdy pływające

Przełom, jakiego w I wojnie świa­towej dokonały czołgi, skłonił kon­struktorów do poszukiwania spo­sobu maksymalnego zwiększenia możliwości wykorzystania tych po­jazdów. W 1919 r. Anglicy podjęli próby zbudowania czołgu-amfibii, który mógłby poruszać się po lądzie i wodzie. Uszczelniono kadłub...

Ptaki wodne - Podrodzina: kaczki właściwe (pływające)

Nazwa kaczki właściwe dotyczy grupy kaczek bardzo licznych gatunkowo, ale należących tylko do trzech rodzajów, z których tylko jeden {Anas) występuje w Europie. Kaczki właściwe to dosyć młoda, rozwijająca się podrodzina, w której tworzenie się gatunków jest jeszcze w pełnym toku. Zarówno w dzikiej...

Rośliny pływające

Paprocie wodne Paproć wodna, salwinia pływająca Salvinia auriculata również rozmnaża się bardzo szybko i szyb­ko rośnie. Na zaporze Kariba na rzece Zambezi salwinia porosła całą powierzchnię zbiornika, gdy tylko zamknięto przepusty.

Koparka pływająca

K. zabudowana na jednostce pływającej, przeznaczona do → wydobywania kopaliny spod wody (piasku, żwiru lub innego urobku); wyróżnia się koparki jednonaczyniowe (chwytakowe); współpraca z → pływającymi przenośnikami taśmowymi, → barkami, → rurociągami tłocznymi; → układy...

Obiekty pływające

O. wykorzystywane do eksploatacji złóż spod zwierciadła wody→ koparki pływające (pogłębiarki), → barki, → szalandy, pchacze (holowniki).

Urządzenia pływające

U. na konstrukcjach pontonowych umiejscowione na powierzchni akwenu eksploatacyjnego, np. → przenośniki pływające, rurociągi tłoczne, pompy.