Saksonia

Saksonia

Czytaj Dalej

Organizacja doradztwa rolniczego w Niemczech na przykładzie Saksonii i Hesji

SAKSONIA W Saksonii użytkowane jest obecnie 918. W Saksonii realizowane są przepisy Unii Europejskiej w zakresie rolnictwa ekologicznego poprzez program "Rolnictwo Ekologiczne".

Nominales - Ockhamizm przyrodoznawczy: Albert z Saksonii

Pośród licznych uczniów Burydana wybija się Albert z Saksonii zwany też Albertem z Helmstedt, a także Albertus Parvus (dla odróżnienia od św.

Błogoslawiony Jordan z Saksonii

Jordan z Saksonii, zakonnik, kapłan.

Reformacja Hesji i Saksonii

Wizytacje, prowadzone w imieniu księcia, rozbudowały i umocniły Kościół ewangelicki w Hesji i Saksonii.

DREZNO, historyczna stolica Saksonii

Napoleon zrezygnował wobec tego z pierwotnego planu i co prędzej pospieszył do stolicy Saksonii.

SAALFELD, m. w Saksonii

Na wieść o wkroczeniu WA do Saksonii, ks.

CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - UWOLNIENIE SAKSONII OD GROZY NAJAZDÓW WĘGIERSKICH

 

Wzmocnienie dzięki tym zabiegom potencjału obronnego państwa pozwoliło Henrykowi pokusić się o podjęcie zbrojnej rozprawy z Węgrami.

Odmówił mianowicie dalszego uiszczania na ich rzecz daniny, prowokując w ten sposób najazd węgierski na rfaksonię. Wprawdzie wywołał on powstanie Słowian i...

BUDZISZYN, główne m. Łużyc w Saksonii

Gdzie 20 i 21 V 1813 doszło do zwycięskiej dla Napoleona bitwy z wojskami ros. i prus. Po wygranej pod Liitzen cesarz ścigał sprzymierzonych na wsch., prowadząc 4 korpus Bertranda, 6 - Marmonta, 12 - Oudinota, 1 korpus kaw. Latour-Mau-bourga oraz starą i młodą gwardię. Natomiast Ney z 5 korpusem...

DUBEN, m. w Saksonii

Gdzie 10X1813 Neyowi udało się odrzucić ros. korpus Langerona, a Bertrandowi ros. korpus Sackena. Główne siły prus. Bluchera zdołały jednak wycofać się bez szwanku i połączyć z Bemadottem.

ERFURT, m. w Saksonii

Gdzie od 27 IX do 14 X 1808 trwały rozmowy między Napoleonem a carem Aleksandrem I. Połączono to ze zjazdem wszystkich władców niem., z wyjątkiem króla Prus i cesarza Austrii. Napoleon próbował umocnić sojusz franc.-ros., zawarty w Tylży. Zaproponował carowi na miejsce spotkania właśnie E., leżący...

KULM, m. w Saksonii, na płd. od Drezna, w pobliżu granicy z Czechami

Gdzie 30 VIII 1813 sprzymierzeni wzięli do niewoli franc. korpus Vandamme’a. Bezpośrednio przed bitwąpod Dreznem Vandamme otrzymał od Napoleona rozkaz zajęcia Pirny, by zablokować nieprzyjacielowi drogi odwrotu do Czech. Wykonał wprawdzie to zadanie, ale kiedy 28 VIII pokonani pod Dreznem sprzymierzeni...

LIPSK, m. w płd.- wsch. Niemczech (Saksonia)

Gdzie 16-19 X 1813 doszło do decydującej batalii między wojskami franc. a armiami antyfranc.koali-cji. Starcie to - największe w napoleońskiej epopei - nazywane jest bitwą narodów, ponieważ uczestniczyli w nim żoł. 16 narodowości, a wśród nich Polacy.

Po zwycięstwie pod Dreznem Napoleon podjął...

LUTZEN, m. w Saksonii, na płd. zach. od Lipska

Gdzie 2 V 1813 doszło do krwawej batalii między głównymi siłami sprzymierzonych (Rosjanie i Prusacy) a wojskami franc. Celem działań Napoleona było rozstrzygnięcie kampanii wiosennej 1813 już w pierwszych dniach. Dlatego dążył do wciągnięcia przeciwnika w pułapkę i związania go bojem w...

REICHENBACH, m. w Saksonii

Pod którym 22 V 1813 miały miejsce krwawe starcia kawalerii franc. z jazdą ros. i prus. Francuzi odnieśli tu kolejne zwycięstwo nad przeciwnikiem, ale jedna z brygad lekkiej kawalerii straciła swego dow. gen. Bruyeres’a. W bitwie brały udział jednostki poi.: 1 p. szwoleżerów-lansjerów gwardii oraz 7 i 8...

SAKSONIA, państwo w płd.- wsch. Niemczech, rządzone przez dynastię Wettynów

Od 1768 władzę sprawował Fryderyk August, który starał się zachować neutralność w sporach międzynarodowych dotyczących sąsiednich krajów. 1806 armia sas. została rozbita pod Jeną. Napoleon postanowił uczynić z S. swego sojusznika i następnego dnia po bitwie uwolnił wziętych do niewoli żoł. i...

WEISSENFELS, osada w Saksonii nad rz. Soławą, na płd. od Merseburga

Gdzie 1 V 1813 doszło do starcia między wojskami napoleońskimi a armią sprzymierzonych. Realizując swój plan osaczenia głównych sił przeciwnika, Napoleon ruszył w końcu IV na Liitzen i Lipsk. Obawiając się, że nieprzyjaciel może unikać generalnej batalii i wycofać się na wsch. albo na płn...