Sadzonki

Sadzonki

Czytaj Dalej

SADZONKA

SADZONKA — odcięty od rośliny jej organwegetatywny (pęd zdrewniały lub zielny, liść lubkorzeń), w celu wywołania ukorzenienia się sadzonyw ziemi lub w piasku; służy do wegetatywnegorozmnażania roślin; sadzonki z d r ewn i a łeprzygotowuje się z pędów, które tnie się najesieni i przechowuje przez zimę, a wysadzawcześnie na wiosnę na rozsadniku lub na zagonie.

WYORYWACZ Sadzonek

WYORYWACZ Sadzonek — narzędziedo wykopywania sadzonek w szkółkach drzeweki krzewów, których wysokość nie przekracza70 cm.

Sadzonka

1. odcięty od rośliny jej organ wegetatywny (pęd, część pędu lub korzenia, liść lub jego część) przeznaczony do sadzenia.

2.→ rozsada.

3.→ wysadek.

SADZONKA, odnóżka

Wegetatywny fragment rośliny, który po oddzieleniu od rośliny macierzystej rozwija się w normalnie wykształcony i funkcjonujący organizm potomny. Powstawanie nowego organizmu roślinnego z s. jest możliwe dzięki zdolności regeneracji - odtwarzania brakujących organów. Wyróżnia się: s. pędowe...