SĄDZENIE

 

SĄDZENIE ang. judgement, judicial proceeding; fr. jugement; nm. Urteilen

t. pozn., psych. W egzystencjalnej filozo­fii bytu: proces myślowy, poprzez który intelekt stwierdza realność jakiegoś przed­miotu bądź dokonuje —> afirmacji (1) (asercji lub negacji) danego układu —> pojęć (IB), stwierdzając...

Co sądzisz o warunkowym przedterminowym zwolnieniu

Temat opracowania : Co sądzisz o warunkowym przedterminowym zwolnieniu i warunkowym zawieszeniu kary jako instytucjach prawnych służących do resocjalizacji sprawcy przestępstwa w warunkach wolnościowych. Motto lekarza brzmi : ” przede wszystkim nie szkodzić ”. Zatem podobne pytanie można zadać sędziom którzy orzekają o winie lub niewinności oskarżonego. Podobno każdy zasługuje na drugą szansę i ja się z tym stwierdzeniem zgadzam lecz tylko częściowo. Ponieważ ...

SADZ

SADZ — skrzynia dowolnej wielkości, wykonanaz dziurkowanych desek, siatki metalowej,wikliny lub tkaniny sieciowej rozpiętej na drewnianychramach, ustawiana na przepływie wody;służy do przetrzymywania ryb żywych przezkrótki okres czasu. Specjalne typy sadzów sąużywane do -♦ tarła niektórych gatunków ryb(np...

LIRYKA UCZUĆ NORWIDA - „SŁOWA NIE TYLKO NAS WYRAŻAJĄ ALE I SĄDZĄ”

Wiersz ten mówi o samotności Norwida jako twórcy i człowieka. Przez współczesnych mu, uznany jest za trudno rozumianego. Adresatem jest przyszłe, odległe pokolenie. Poprzez współczesność pisze do przyszłości. Twórczość to nie tylko wyrażanie tego co się myśli. Poglądy poety i jego twórczość...

„Krytyka władzy sądzenia” koncepcje estetyczne Kanta

W ostatniej ze swych krytyk Kant próbował osłabić przeciwieństwo obu światów, pokazując np. że w sferze estetyki zmysłowość może zbiegać się z ideą np. piękna; było to co najwyżej rozwiązanie połowiczne.

Jeśli poznanie ma charakter czynny, tzn. podmiot poznawczy współkształtuje poznawaną...

Andragogika - Co sądzisz o poglądach postmodernizmu z punktu widzenia człowieka dorosłego

Człowieka dorosłego postrzegamy jako jednostkę autonomiczną w pełni zdolną samodzielnie decydować o własnym losie , potrafiącą samodzielnie wyznaczać sobie cele oraz zdolną do samokształcenia. Andragogika w klasycznym jej rozumieniu ma pomagać dorosłemu człowiekowi w wyborze „drogi” w życiu...

Co sądzę o XX wieku?

Uważam iż wiek XX to jedno wielkie g..no. Wiek XX to wiek największego rozwoju technicznego, a jednocześnie najbardziej krwawy wiek w historii świat. Podniosła się wyraźnie stopa życiowa a jednocześnie powiększyła przepaść pomiędzy krajami rozwiniętymi a państwami mniej rozwiniętymi. Ogólnie mówiąc wiek XX zaczął się wojną i nią się skończył. W ciągu stu lat na świecie odbyły się dwie wojny światowe i kilkanaście lokalnych. Paradoksalnym faktem jest ...

Co sądzisz o warunkowym zawieszeniu wykonania kary i warunkowym przedterminowym zwolnieniu jako instytucjach prawnych służących resocjalizacji sprawcy przestępstwa w warunkach wolnościowych.

Termin ?resocjalizacja? oznacza proces modyfikacji osobowości jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w danej zbiorowości, a w węższym rozumieniu w społeczeństwie, polegający na tym, iż poprzez odpowiednie zabiegi kształtuje się jej normy społeczne i wartości, których nie miała ona możliwości przyswoić wcześniej w trakcie socjalizacji jednocześnie powodując, iż rezygnuje ona z przyswojonych do tej pory reguł działania będących sprzecznymi z systemem ...

Sadzenie

Umieszczanie w przygotowanej roli,na odpowiedniej głęb., bulw (np. ziemniaka), wysadków (np. buraka), cebul (np. tulipana) lub młodych roślin (np. rozsady tytoniu, drzewek).