SACRUM

  SACRUM <nłc, <sacrum> = to, co święte, święty przedmiot, rzecz poświęcona; święta czynność) nm. Opozycja: sacrum - profanum występuje w koncepcji społeczeństwa F.

GERMANIA SACRA

podjęto systematycznebadania, wzorując się na —» Gallia Christiana maurynówi —> Italia sacra F. wzorowana była —> Helvetia sacra, jak też i Austria sacra L. ; w Austria sacra.

Relacje, jakie zachodzą pomiędzy człowiekiem a Bogiem, między sferą sacrum a profanum w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku. Omów, nie stroniąc od kontekstów filozoficznych.

Kultura średniowiecza koncentrowała się w głównej mierze na sacrum, jednak nie oznacza to bynajmniej, że sfera profanum była w niej nieobecna.

Relacje, jakie zachodzą pomiędzy człowiekiem a Bogiem, między sferą sacrum a profanum w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku

Kultura średniowiecza koncentrowała się w głównej mierze na sacrum, jednak nie oznacza to bynajmniej, że sfera profanum była w niej nieobecna.

HELVETIA SACRA

Sudanusa Basilea sacra(Bn 1658), G. Bruckner, Vorwort, w: Helvetia Sacra, Bn 1972, I 1, 5-16; B.

SACRA CONVERSAZIONE

Sacra conversazione obraz (1505) G.

Między Sacrum a Techno. O próbie filozoficznej rewindykacji kultury w poezji Dawida Junga.

Poeta zbudował ją na zagrabionych przez industrialną ekspansję pejzażach - reliktach dawnej przyrody – przeciwstawieniu świata harmonii i scaleniu z sacrum.

„Symfonia psalmów" i „Canticum sacrum"

Ćwierc wieku pózniej Strawinski pisze nastepne dzieło religijne: Canticum sacrum ad honorem Sancti Marci nomims na głosysolowe, chór i orkiestre, zamówione przez miasto Wenecje i poswiecone sw.

RES SACRA MISER

Łac., 'nieszczęśliwy jest rzeczą świętą'; wg Epigramatów, 4, Seneki; napis na fasadzie gmachu dawn. Tow. Dobroczynności w Warszawie, Krak. Przedmieście 62.

CHRISTO SACRUM

Wspólnota religijna utworzona 1797 w Delft (Holandia) w obrębie Franc. Kościoła Reformowanego z inicjatywy J.H. Onderde-Wyngaarta, mająca na celu zjednoczenie wyznań chrześcijańskich.

Członkowie Ch.S. uważali, że podstawą jedności wszystkich chrześcijan jest uznanie prawdy o boskim pochodzeniu Pisma...

GWARDIA SZWAJCARSKA PAPIESKA, Conors pedestris Helvetiorum a sacra custodia Pontificis

Jednostka wojskowa,korpus odpowiedzialny głównie za bezpieczeństwo papieżai ochronę apost. pałaców.

Pierwsze wzmianki o żołnierzachszwajc, pełniących różne funkcje w posiadłościachpap., pochodzą z XIV w.; pap. Sykstus IV (1471-84) podejmowałz niektórymi władcami rokowania, mające zapewnićregularny...

Sacra Coiwersatione

W sztuce wyobrażenie Mariitronującej z Dzieciątkiem między stojącymi postaciamiświętych, najbardziej rozpowszechnione we wł. malarstwieXIV-XVI w., w sztuce krajów na pn. od Alpnajczęściej przedstawiano Marię ze św. Dziewicami(Virgo intcr Yirginis).

Początkowo podkreślano w S.C.osobisty stosunek...