Sacramento

Sacramento

Czytaj Dalej

Legis actio sacramento in rem - in personam

Legis actio sacramento in rem (forma dochodzenia władztwa nad rzeczami) : właściciel rzeczy, który został pozbawiony faktycznego władztwa nad rzeczą wzywał osobę posiadającą jego rzecz do stawienia się przed pretorem. Pozwany miał obowiązek stawić się przed urzędnikiem wraz z przedmiotem sporu lub...

EJMARDYŚCI, eucharyści, sakramentyni, Congregano Presbyterorum a Sancissimo Sacramento

Zgromadzenie zak. na prawie pap., zał. 1856 w Paryżu przez bł. -> Piotra Juliana Eymarda w celu krzewienia kultu Najśw. Sakramentu, zwł. adoracji.

E., genetycznie związani z odnowieniem kultu eucharyst. w XIX w., uzyskali 1859 dekret pochwalny, a 1862 zatwierdzenie pap. ; składają się z kapłanów i braci...