Rzut jam serca na przednią ścianę klatki piersiowej

Z tego miejsca granica podąża jako rzut bruzdy wieńcowej 3) skośnie na lewo i ku górze do punktu vvyjscia u przyczepu 3 lewego żebra. Rzut ujść serca na przednią ścianę klatki piersiowej (ryc.

Tarcza do rzutów

tarcza do rzutów; element wykorzystany w konkurencjach lekkoatletycznych inwalidów -> grupy startowej inwalidów III (amputacje) i IV (paraplegicy); przy rzutach oszczepem do celu przez zawodników niektórych -> klas startowych inwalidów.

Pole grawitacyjne, siła, natężenie pola grawitacyjnego, rzut ukośny - Definicje

Rzut ukośny rozpatrujemy jako ruch wypadkowy złożony z ruchu jednostajnego w kierunku poziomym z prędkością o wartości oraz z ruchu pionowego w górę z prędkością początkową o wartości. Całkowity czas trwania rzutu ukośnego równy jest podwojonemu czasowi wznoszenia się na wysokość maksymalną.

Społeczeństwo feudalne - Rzut oka na historię porównawczą

Poddaństwo chłopów; zamiast wynagrodzenia, niemożliwego z przyczyn ogól-nych, szeroko stosowane nadawanie w dzierżenie ziemi obciążonej powinnościami, co ściśle biorąc jest lennem; supremacja klasy wyspecjalizowanych wojowników; więzy posłuszeństwa i opieki, które łączą człowieka z człowiekiem i...

Rzut moczowodu na szkielet

W warunkach prawidłowych moczowód krzyżuje od góry do dołu wyrostki żebrowe trzeciego, czwartego i piątego kręgu lędźwiowego w odległości około 1,5 cm od ich wierzchołków; ku dołowi zazwyczaj zbliża się nieco do płaszczyzny pośrodkowej. Moczowód nie leży jednak bezpośrednio na tych...