TORBIELE, NOWOTWORY I INNE RZADKIE CHOROBY ŚLEDZIONY

Torbiele powstają w śledzionie niezwykle rzadko. Mają one charakter pasożytniczy (najczęściej bąblowce) i niepasożytniczy (dwukrotnie rzadziej). Stanowią one wskazanie do splenektomii.

Również pierwotne nowotwory śledziony należą do rzadkości. Mogą to być odosobnione chłoniaki lub...

RZADKIE CHOROBY MIĘŚNIA SERCOWEGO

Wprowadzenie do definicji kardiomiopatii ich nieznanej przyczyny usunęło z tej grupy choroby określane nazwą wtórnej kardiomiopatii, ponieważ ich etiologia jest znana. Tę grupę związaną z chorobami ogólnoustrojo-wymi określa się obecnie jako „rzadkie swoiste choroby mięśnia sercowego”.

Zmiany...