Rytownictwo

Czytaj Dalej

Rytownictwo, ryt

Sztuka graf. polegająca na wyryciurysunku na płycie, gł. metal, (metaloryt) lub drewn.,z której po nałożeniu farby wykonuje się odbitki napapierze, przeważnie przy użyciu prasy; uzyskana wten sposób odbitka zw. jest ryciną (daw. grawiurą).

Termin rzadko używany w odniesieniu do sztukiwspółcz...