Ryby jadalne

Czytaj Dalej

Budowa zewnętrzna ryby

Budowa zewnętrzna ryby: - Pokrywa skrzelowa - Linia boczna - Płetwy piersiowe - Płetwy brzuszne - Płetwa odbytowa - Płetwa ogonowa - Płetwa grzbietowa

Oddychanie - RYBY

Szczeliny skrzelowe u ryb chrzęstnych otwierają się bezpośrednio na zewnątrz ciała, u ryb kostnoszkieletowych uchodzą do komory skrzelowej oddzielonej od środowiska zewnętrznego pokrywami skrzelowymi, które mogą być otwierane przy pomocy mięśni.

Opieka nad potomstwem i obyczaje godowe - RYBY

Większość gatunków ryb to zwierzęta jajorodne. Wkrótce przybiera on postać dorosłych ryb i zaczyna samodzielnie zdobywać pokarm. Większość ryb nie opiekuje się potomstwem.

Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Ryby

Ryby chrzęstnoszkieletowe po wyodrębnieniu się od ryb pancernych również przeszły do aktywnego trybu życia, jednak zachowały wiele cech pierwotnych, jak położenie otworu ustnego po brzusznej stronie głowy, uzbrojenie paszczy w zęby skórne (plakoidalne), brak pokryw skrzelowych i wiele innych cech. Pokarmem ryb drapieżnych są inne, mniejsze ryby lub ikra.

Ryby - Informacje Ogólne

Ryby kościste dzielą się na: Ryby dwudyszne występują w tych samych szerokościach geograficznych w wodach słodkich, jeziorach, rzekach czasowo wysychających, zamulonych.

Sposoby i osobliwości pokrycia ciała strunowców - Ryby (Pisces)

Wiele ryb dennych potra-ciło łuski w wysokim stopniu lub nawet całkowicie (węgorz, piskorz). Nieliczne gatunki ryb posiadają łuski sztywne pokryte warstwą szklistej ganoiny.

Układ krążenia strunowców - Ryby (Pisces)

Pod tym względem krążenie ryb osiąga poziom spotykany dopiero u ptaków i ssaków, natomiast ilość krwi u ryb pozostaje znacznie poniżej stanu typowego dla zwierząt lądowych.

Żółw jadalny, żółw zielony

Tryb życia: żółwie jadalne pływają stosunkowo powoli (jednak zgodnie z niektórymi relacjami potrafią w razie potrzeby rozwinąć prędkość dochodzącą do 40 km/godz. drapieżne ryby.

Kasztan jadalny

Uwagi ogólne: Kasztan jadalny bywa nazywany przez botaników również Castanea vesca albo Castanea vulgaris.

Ananas jadalny

Ananas jadalny należy do naziemnych ananasowatych i ma trzyletni cykl życiowy, kończący się produkcją kwiatu i owocu.

Ryba piła

Gdy ryba piła wpływa w ławicę ryb, macha gwałtownie tym ostrym jak brzytwa wytworem, zadając rany jak największej liczbie ofiar, po czym ucieka. Chociaż większość gatunków ryb pil zamieszkuje morza, istnieją też gatunki słodkowodne.

Ryby kostne

Ryby te wytworzyły przystosowania do życia w bardzo odmiennych warunkach, na jakie natrafiły w jeziorach, strumieniach, rzekach, stawach i kanałach. Początki ich rozwoju miały miejsce w oceanach, a kilka potomnych rodzajów pierwszych ryb żyje do dzisiaj.

Ryby dwudyszne

Ryby dwudyszne wykazują cechy budowy, które łączą je z płazami. Nazwa ryb płucodysznych bierze się stąd, że posiadają płuca podobne do płuc kręgowców lą­dowych.

Ryby kostnoszkieletowe

Najliczniejszą grupą ryb kostnych są ryby kost­noszkieletowe. Większość ryb występujących na świecie to ryby kostnoszkieletowe. Ryby kostnoszkieletowe, jak sama nazwa wska­zuje, posiadają szkielet zbudowany z kości.

Ryby o kolczastych płetwach

Wiele gatunków ryb okonio­kształtnych to drapieżniki. Ryby te wykształciły mechanizmy fizjologiczne w swoim krwiobiegu, dzięki którym mogą wystę­pować również w zimnych wodach północnych.

Jakie ryby żyją w morzach i oceanach?

Większość rekinów, przedstawicieli ryb chrzest­nych, zasiedla wody przypowierzchniowe, gdzie polują na inne ryby lub kałamarnice. Rekin wielo­rybi, największa ze wszystkich ryb, żywi się plank­tonem, podobnie jak rekin olbrzymi.

Ryby słodkowodne

Naturalne zasoby ryb słodkowodnych są ograniczone i podobnie jak w wypadku ryb morskich, zbyt intensywne połowy grożą zmniejszeniem populacji. Obecnie hodow­la ryb stanowi dochodowy interes.

Jak pływają ryby?

Ryby są albo płaskie, jak ludzka dłoń, albo mają kształt wrzecionowaty, tak że prześli­zguje się w wodzie z łatwością tylko w jednym kie­runku: do przodu. Obserwując sposoby pływania ryb można dojść do wniosku, że spośród wszystkich organizmów na Ziemi ryby poruszają się najefektywniej.

Kiedy pojawiły się ryby na Ziemi?

Ryby, czyli pierwsze kręgowce na naszej pla­necie pojawiły się około 500 milionów lat temu. Płazy czyli najstarsze, wyodrębnione z grupy ryb, zwierzęta, wyszły na ląd, gdzie mogły pożywić się najstarszymi roślinami, które zapuściły tam korzenie.

Co to jest maniok jadalny?

Maniok jadalny (Manihot esculenta), to krzew uprawiany w Ameryce Południowej, Meksyku, Afryce, Indiach i na Archipelagu Malajskim. Spożywany powinien być razem z produktami bogatymi w białko, na przykład mięsem i rybami.