Rozbicie dzielnicowe - Polityka ruska Leszka Białego

Andrzej II wszedł w prozumienie z ruskim pretendentem do Halicza, księciem Nowogrodu, Mścisławem. Po Leszku Białym inicjatywę w polityce ruskiej przejął jego brat, Konrad, a później sukcesorzy Konrada z linii mazowieckiej.

Stosunki polsko - ruskie do XII wieku

Ważna miejsce w polityce zagranicznej Bolesława Chrobrego zajmowała sprawa ruska. Korzystając z pomocy ruskiej i niemieckiej na ziemie polskie najechał brat Mieszka ii - Bezprym.

Słowianie - Państwo Ruskie

Książęta Kijowscy podporządkowali sobie kolejno plemiona ruskie, zmuszając do płacenia daniny na rzecz "wielkiego księcia". Państwo ruskie utrzymywało ożywione kontakty z Bizancjum skąd też Włodzimierz Wielki przyją chrzest w 988 r.

SIOŁO. Pismo zbiorowe, poświęcone rzeczom ludowym ukraińsko-ruskim

Pismo zbiorowe, poświęcone rzeczom ludowym ukraińsko-ruskim, pol. Dla potrzeb teatru Ruskiej Besidy przekładał na język ukr.

Początki państwa czeskiego, polskiego i ruskiego

Kościelne wpływy bułgarskie przyniosły tam pismo i literaturę słowiańską, co przyczyniło się do świetnego rozwoju kultury ruskiej.

RUSKA WOJNA DYNASTYCZNA 1015-1025

Kampania wojenna podjęta później prze­ciw Jarosławowi przez jeszcze jednego syna Włodzimierza doprowadziła do podziału posiadłości ruskich między obu braci, jed­nak wkrótce po śmierci brata ziemie te powróciły do Jarosława.

RUSKA WOJNA DYNASTYCZNA 972-98O

972) pozostawił księstwo ruskie trzem synom: Olegowi (zm.

BIZANTYJSKO-RUSKA WOJNA 970-972.

Cesarz bizantyjski Nicefor dążył do podboju Bułgarii, w tym celu sprzymierzył się w 967 z księciem kijowskim Światosławem (zm. 972), który zajął wschodnią Bułgarię. Na prośbę cara bułgarskiego Piotra Nicefor zgodził się udzielić mu pomocy przeciw Światosławowi za cenę uznania...

RUSKO-POLSKA WOJNA 1018-1025

Ksią­żę kijowski Swiętopełk (zm. 1021), po klęsce poniesionej w 1016 w bitwie z bratem, wielkim księciem Nowogrodu, Jarosławem (zm. 1054), uciekł szukając schronienia na dworze teścia, księcia Polski Bolesława I Chrobrego (zm. 1025). Swiętopełk nakłaniał Polaków do przywrócenia mu władzy w...

RUSKO-SZWEDZKA WOJNA 1240-1242

Szwecja, Dania i Litwa miały nadzieję, że skorzystają z zamieszania powstałego po najeździe Mongołów (patrz mongołów na­jazd na Ruś drugi 1235-1240), żeby zdobyć nowe terytoria. Popierany przez papieża Grzegorza IX (l 147?-1241) szwedzki wódz i mąż stanu, Birger (zm. 1266), podjął wyprawę na...