Rurkonose

Rurkonose

Czytaj Dalej

Ptaki wodne - Rząd: rurkonose

Dziób rurkonosych jest z boku spłaszczony, raczej prosty, na końcu haczykowato zakrzywiony. Wśzystkie gatunki rurkonosych tworzą nieraz ogromne kolonie. Rurkonose zdobywają pokarm z powierzchni wody.

Rurkonose, albatrosy

Wszystkie rurkonose mają hakowate dzioby, co jest przystosowaniem do chwytania ryb i innych śliskich ofiar, jednak metody zdobywania pokar­mu są różne u różnych gatunków.