Rumunia

Rumunia

Czytaj Dalej

Powstanie w Rumunii 1989

pojawiły się pierwsze oznaki tego, że Ceausescu coraz bardziej ulega własnej megalomanii - propaganda coraz intensywniej kreowała go na „zbawcę" Rumunii, a każde jego pojawienie „przyciągało" tysięczne tłumy.

Europa Środkowa i Wschodnia w stalinowskim imperium (1945 - 1955) - Rumunia

Po 3 dniach u króla Rumunii, Michała I pojawił się przewod­niczący Sojuszniczej Komisji, Andriej Wyszyński i zażądał usunięcia Radescu i zastąpienia go przez Groza. Król, Maniu i Bratianu wielok­rotnie zwracali uwagę Zachodu na sytuację w Rumunii.

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Bułgaria. Rumunia

W Rumunii umocniła się dyktatura Ceausescu i rozwinął jego kult. Samodzielna polityka zagraniczna Rumunii zyskała jej przychylność wielu kręgów politycznych na Zachodzie.

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Upadek Ceausescu. Rządy Iona Iliescu w Rumunii

  W Rumunii doszło w grudniu 1989 roku do manifestacji i rzezi demonstran­tów w Timisoara. Nie pomogła izolacja Rumunii na Zachodzie.

BAKÓW, Bacàu (dziś Rumunia)

Bpstwo hist, w Mołdawii należące w okresie od końca XVI do końca XVIII w. do pol. organizacji kościelnej.

1. Początki i dzieje — Istniejące od XIV w. na terenie Mołdawii bpstwa łac. w Serecie i w —> Arges upadły w 1. poł. XVI w. Mołdawia pod względem polit, została uzależniona od Turcji, pod...

BUKARESZT, stolica dz. Rumunii

Gdzie 28 V 1812 podpisany został traktat pokojowy między Rosją a Turcją. Traktat ten, o który szczególnie zabiegała Anglia, a któremu daremnie próbował przeciwstawić się franc. amb. w Konstantynopolu La-tour-Maubourg, umożliwiał Rosji wykorzystanie do walki z Napoleonem tych sił, które do tej pory...