ANTINOE (ruiny k. Szeich Abadeh w Zjednoczonej Republice Arab.)

Gayet odkopał ruiny miasta, m. W odległości 0,5 km od miasta odkryto ruiny kościoła kopułowego 3-nawowego, a w pobliskich kamieniołomach ruiny podziemnego kościoła złożonego z 3 dużych sal pokrytych freskami z VI/VII w.

Dom rodzinny jako ruina

Dom rodzinny jako ruina nie dostarczająca żadnych wartości.

Ruiny zamku krzyżackiego w Toruniu

Na przestrzeni wieków ruiny i przylegający teren były różnie wykorzystywane.

RUINY ATEŃSKIE

Die Ruinen von Athen, uwertura opus 113 i muzyka sceniczna op.

AMATHUS in CYPRO (ruiny w pobliżu Eski Limassol)

Bpstwo w metropolii Salamina w rzym. prowincji Cypr; wzmianki o bpach od V w.; 1190 siedzibę bpa przeniesiono do Neapo-lis (Limassol); obecnie (być może już od XVIII w.) bpstwo tytuł. (- Amathus in Palaestina).

AMATHUS ta PALAESTINA (ruiny Ammata Tell Amta w Jordanii)

Bpstwo w metropolii Cezarea w rzym. prowincji Palestyna I; wzmianki o bpach z V i VI w.; już w XVIII w. jedno z dwu bpstw A. występuje jako tytuł.; obecnie obydwa są bpstwami tytularnymi.

ANCYRA FERREA (ruiny k. Kiliseköy w Turcji)

Bpstwo z IV-XI w. w metropolii Hierapolis (Pamukkale) w rzym. prowincji Frygia Pakacjańska; bpi znani z IV-IX w.; obecnie bpstwo tytularne.

ANTIOCHIA in PISIDIA (ruiny k. Yalvaç w Turcji)

Położona na pograniczu Frygii i Pizydii nad Meandrem, zał. przez Seleukosa Nikatora ok. 300-280 prz. Chr. W 189 prz. Chr. stała się wolnym miastem, a od czasów Augusta istniała jako kolonia rzym. pod nazwą Colonia Caesarea Antiochia; była tu gmina żyd., którą odwiedzili Paweł i Barnaba w czasie I...

ARCHA, Acha (ruiny k. el - Mansura w Egipcie)

Bpstwo hist, w metropolii Leontopolis w rzym. prowincji Augustamnika II; znane z Listu wielkanocnego bpa Aleksandrii Teofila (zachowanego wśród Listów Hieronima, Epist. 100, tłum. J. Czuj, Wwa 1953, II 351) oraz akt Soboru Efes. (Mansi IV, 1220, 1237).

ASSURAS (ruiny Zanfur w Tunezji)

Bpstwo w metropolii Kartagina w rzym. prowincji Afryka Prokonsularna; bpi znani z III-V w., wzmianki o bpstwie z VI-VII w. ; od XVIII w. bpstwo tytularne.

ATTUDA (ruiny k. Asarköy w Turcji)

Bpstwo w metropolii Hierapolis (Pamukkale) w rzym. prowincji Frygia Pakacjańska II; bpi znani z V, VII i IX w.; od 1898 bpstwo tytularne.

BARIS in HELLESPONTO (ruiny k. Karabiga w Turcji)

Bpstwo w metropolii Cyzicus (-» Kyzikos) w rzym. prowincjiHellespont; bpi znani z V do IX w.; obecnie bpstwo tytuł.;bpem tytularnym B. jest od 1960 Walenty Wójcik, sufragansandomierski.

Ruiny kościoła w Trzęsaczu

Pierwszy kościół, drewniany, postawiono w tym miejscu w XII w., drugi, murowany - ok. 1270 r. Ocalała do dziś ścia­na to pozostałość ze świątyni z XV w.

Na wysokim, urwistym brzegu, podmywanym wciąż przez wzburzone fale, stoi kawałek ściany z czerwonej cegły To wszystko, co pozostało z...