Ruda żelaza

Czytaj Dalej

Surowce hutnicze - RUDY ŻELAZA, MIEDZI, CYNY - wydobycie i zastosowanie

B) RUDY MIEDZI – zastosowanie w przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym. W skorupie ziemskiej występuje rzadko, zwykle w postaci rudy kasyterytu.

Mikroelementy - żelazo, miedz, cynk...

ŻELAZO:wchodzi w skł.Hemoglobiny(czerwony barwnik połączony z białkiem w krwi)&miglobiny(j/w w mięśniach)

Żelazo jest niezbędne do:transport tlenu po organizmie,tworzenie erytrocytów,procesów utleniania zachodzących w żywych komórkach.

Obj.niedoboru żelaza: anemia, osł. organizmu,zawroty...

Poezja awangardowa - Ludzie z żelaza

W spotkaniu człowieka z materią wygrywa materia. I ludzie z wierszy Przybosia upodab-niają się do maszyn, przeobrażają się w narzędzia pracy, staja  się przedmiotami. W wierszuCieśle ciała utrudzonych pracowników tężeją, stają się łykowe, zdrewniałe. W  Reklamieczłowiek z krwi i kości przemienia...

Surowce hutnicze - RUDY CYNKU, OŁOWIU, BOKSYTU - wydobycie i zastosowanie

Rudy te spotkać można w skałach magmowych i przeobrażonych.

Makro i Mikro składniki - ŻELAZO

Żelazo sprawia, że komórki oddychają. Spośród metali najlepiej znamy żelazo, gdyż spotykamy je w codziennym życiu pod postacią żeberek grzejnikowych, pordzewiałych części maszyn, narzędzi czy garnków. Prawda, że trudno sobie wyobrazić, by ten twardy, zimny materiał mógł w jakikolwiek sposób...

Czym jest anemia spowodowana niedoborem żelaza?

Organizm potrafi magazynować pewną ilość żelaza, głównie w wątrobie, ale zapasy nie starczają na długo. Jeśli w diecie brakuje żelaza, w końcu musi wystąpić anemia. Do pokarmów bogatych w żelazo należą wątroba, ryby i skorupiaki oraz warzywa takie jak groszek,fasola i kapusta. Niedobór...

Żelazo

W wielu nowoczesnych procesach mieszaninę rudy, koksu i wapienia wypraża się wstępnie, aby uzyskać materiał zwany spiekiem. Aby uzys­kać wsad do pieca, ze spiekiem miesza się pewną ilość rudy nie poddawanej obróbce.

Produkty w procesie wytopu żelaza

Gazy wylatujące z wielkiego pieca zawierają około 25% bardzo toksycznego tlenku węgla. Jednak tlenek węgla czyni je przydatnymi do wy­korzystania jako ubogie paliwo gazowe. Gazy wylotowe są chwytane u góry pieca, mieszane z bardziej energetycznym gazem i spalane w tej formie w instalacji podgrzewającej...

Rodzaje żelaza

Zawiera niewielką ilość związków krzemu, lecz jest mocno zanie­czyszczone siarką, bądź w formie siarczku że­laza, bądź, jeśli ruda zawierała stosunkowo duże domieszki związków manganu, siarczku manga­nu.

Kangur rudy

Kangur rudy ma krótkie, gęste futro, którego barwa u samców jest zwykle rudobrązowa, a u samic szaropopielata. kangur rudy stał się zwie­rzęciem bardzo rzadkim, jednak w ostatnich dzie­sięcioleciach liczebność populacji zwiększyła się i wykreślono go z listy gatunków zagrożonych.

W jaki sposób powstały rudy metali?

W momencie odkrycia nowej rudy cennego mi­nerału, rozpoczynają się wiercenia mające na celu ustalenie rozmiaru złoża, określenie czy nadaje się ono do wydobycia oraz czy eksploatacja przynie­sie oczekiwane zyski.

Jak wydobywa się rudy metali?

■ Złoża rudy żelaza rozsiane są po całym świecie.

Lis rudy i amerykańskie gatunki lisów właściwych

Lis rudy jest najlepiej znanym gatunkiem spośród wszystkich lisów występujących na Ziemi, jego sierść jest ruda i ma on typowo lisi wygląd, jest też przedstawicielem grupy lisów właściwych. Lisy rude rozprzestrzeniły się na dużych obsza­rach.

Ryś rudy

Ryś rudy jest najbardziej rozpowszechnionym dzikim kotem w Stanach Zjednoczonych i z wy­glądu jest podobny do poprzedniego gatunku. Rysie rude zamiesz­kują różnego typu środowiska - lasy, a nawet krzaczaste półpustynie.

Zasłonak rudy

Występowanie: zasłonak rudy jest rozproszony w całej Europie, gdzieniegdzie uchodzi za rzadki. Zastosowanie: zasłonak rudy jest niezwykle trujący.

Mleczaj rudy

Łagodny L sphagneti kolorem kapelusza podobny do mleczaja rudego rośnie w bagiennych lasach świerkowo-sosnowych.

BRTAŃ RUDO

BRTAŃ RUDO, ur.

Krążniczka ruda

 

Wygląd: Piecha sko-rupiasta, szarobrązo-wa lub ochrowa do rdzawej, spękana na brodawkowate areol-ki, zwykle wypukłe, zaokrąglone; apotec-ja czarne, zazwyczaj z zanikającym brzeżkiem, jeśli są skupione, zlewają się; płonna otoczka hymenium stanowi brązowawy lub czarnozielonawy brzeg; warstwa pod...

Marzyca ruda

 

Wygląd: Dolne pochwy liściowe ciemnoczer-wonobrązowe. Liście szczecinowate, krótsze od łodygi, bardzo wąskie. Podsadka długosci kwiatostanu lub dłuższa.

Kwiatostan z 2 (-3) krótkoszy-pułkowymi Woskami, zebranymi w główki. Kłoski lancetowate, 8-10mm długości, 2-3-kwiatowe.

Plewy lancetowate...

RUDY

Radziwiłł Rudy zob. Rudy ksiądz zob.