Rubryki

Czytaj Dalej

Rubryka

Rubryki wskazują, w jaki sposób można lub trzeba sprawować obrzędy liturgiczne.

RUBRYKA

Stałe miejsce w czasopiśmie, poświęcone określonemu rodzajowi informacji; w formularzach - miejsce do wpisywania danych; (w l.mn.) przepisy prawno-liturgiczne, normujące obrzędy i ceremonie kośc.; z łac. rubrica 'czerwona farba; namalowany nią tytuł rozdziału' od ruber 'czerwony.

Rubryka

1) w średniow. rękopisach fragment tekstu- litera, wyraz lub zdanie, zapisany czerwoną farbąrubrą;

2) w tekście liturg. towarzyszące formułommodlitewnym, pisane rubrą objaśnienia odpowiednichczynności liturgicznych,

(łac. rubrica 'czerwona farba')