Rozumowanie

Czytaj Dalej

POZNANIE - TYPY ROZUMOWAŃ

Rozumowania jako wnioskowania, czyli uznawania jednych sądów (zdań) na podstawie innych, dzieli się na wnioskowania niezawodne (dedukcyjne) i nie-niezawodne (uprawdopodobniające); jako trzecią grupę moŜna wymienić rozumowania niekonkludujące, czyli niepoprawne.

ROZUMOWANIE

rozumowa­nia dedukcyjne i rozumowania redukcyjne, jedne i drugie oparte na stosimku ^wy­nikania logicznego, którego pierwszy człon nazywa się racją, drugi zaś (wynikający z racji) — następstwem: a) Rozumowanie jest dedukcyjne, gdy racja uzasadnia następstwo (np.