Serce ma swoje racje, których rozum nie zna

Serce jako symbol uczuć, świata duchowego oraz poniekąd wiary, natomiast rozum to racjonalne, rozumne pojmowanie otaczającego świata. Natomiast Blaise Pascal w rozumieniu całego świata dodał też odczucia jako środek wspomagający to, czego rozum nie może ogarnąć.

ROZUM

Kant wyróżnia czysty rozum {reine Yernunft) lub po prostu rozum — to, co w myśli jest aprioryczne, czyli nieza­leżne od doświadczenia; rozum ten nie przeciwstawia się rozumowi praktycz­nemu.

ROZUM

Rozum mistrzem wszechrzeczy, czas mistrzem rozumu z Wojny chocimskiej, 3, 325, W. Rozum i serce, dwa wrogi, Na straszny bój się wyzwali; Wtem weszła Hanna do sali I rozum — w nogi!

Co przemawia do ciebie bardziej: rozum czy uczucia?

Po długich przemyśleniach zrozumiał, że szczęście ludzi z Zagłę-bia będzie go bardziej satysfakcjonować, zwyciężył rozum. Powinniśmy nauczyć się korzystać z obu mechanizmów, bo jak mówi Pascal: "są dwie przesady: wykluczyć rozum, przyjmować tylko rozum".

„Serce ma swoje racje, których rozum nie ma.” Udowodnij, że dewiza B. Pascala była bliska wielu bohaterom literackim.

„Serce ma swoje racje, których rozum nie ma. Ale serce to nie sługa, nie słucha, gdy rozum i rozsądek mówią „nie”.

AKT LUDZKI - Współdziałanie rozumu i woli w a. l. (akcie decyzyjnym)

Podniecony takim silniejszym upodobaniem woli rozum zaczyna rozwazac moznosczdobycia go: pierwszy pomysł o przedmiocie staje sie zamysłem (3) i podjego wpływem upodobanie woli przetwarza sie w zamiar (4).

Stosunek rozumu do wiary w poglądach Tomasza z Akwinu

Na przykład stworzenie świata ex nihilo może zostać dowiedzione, a zwłaszcza dowody na istnienie Boga należą do sfery rozumu i wzmacniają prawdy.

Spór na temat stosunku rozumu do wiary w wiekach średnich. Podaj przedstawicieli

Za dwa główne źródła poznania uznał Objawienie, zawarte w Piśmie Świętym, i rozum ludzki. Rozum Tomasz pojmował tak, jak Arystoteles.

ROZUM SZCZEGÓŁOWY (rozum par­tykularny)

  ROZUM SZCZEGÓŁOWY (rozum par­tykularny) nłc.

Anzelm z Canterbury - Wiara i rozum

 Jeśli się tego nie pamięta,można mieć duże trudności z właściwym zrozumieniem tekstu: Jeżeli ktoś zdecyduje się przeczytać moje dwa małe dzieła, Monologioni Proslogion, które zostały napisane przede wszystkim po to, by można byłodowieść przy pomocy koniecznych rozumowań bez powagi Pisma to, codzięki wierze głosimy o naturze boskiej i jej osobach poza naturą wcieloną.

Początki filozofii chrześcijańskiej - Mądrość i rozum

Paweł wydaje wyrok na filozofięgrecką twierdząc, że rozum musi być wspomagany przez wiarę. Paweł pisze, że jest pewna dziedzina prawd wiary, w której ma głossam rozum, i nie każdy wysiłek czystego rozumu musi prowadzić do błędu.

„Krytyka praktycznego rozumu” koncepcje etyczne Kanta

Żeby Bóg mógł pojawić się jako podmiot moralny, konieczne jest przyjęcie że: Postulaty praktycznego rozumu ożliwa jest wolność; Dusza ludzka jest nieśmiertelna; Istnieje Bóg; nie wiemy czy jest to prawda, ale naszym obowiązkiem jest założyć, że tak jest – są to postulaty praktycznego rozumu.

MRÓWKA POZNAŃSKA. Pismo ku użytecznej zabawie rozumu i serca

Pismo ku użytecznej zabawie rozumu i serca, miesięcznik lit.

Trzy idee rozumu w węższym znaczeniu

Duszy

Wszechświata

Boga

Dusza: scala wszystkie przejawy doświadczeń wewnętrznych, odnosząc je do jednej duszy.

Wszechświat: scala wszystkie przejawy doświadczeń zewnętrznych, odnosząc je do jednego świata.

Bóg: scala doświadczenie zewnętrzne i wewnętrzne w jedną...