Rozszerzenie

Czytaj Dalej

Rejestracja, rozszerzenie, zmiana i rozwiązanie układu zbiorowego pracy

Rozszerzenie Przepisy kodeksu pracy stwarzają Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej możliwość rozszerzenia, na wniosek ponadzakładowej organizacji związkowej lub organizacji pracodawców, obowiązywania postanowień określonego ponadzakładowego układu zbiorowego na pracowników zatrudnionych w zakładach pracy nie objętych żadnym układem zbiorowym.

Torbielowate rozszerzenie moczowodu

Polega ono na balonowatym rozszerzeniu ujścia pęcherzowego moczowodu.  Torbielowate rozszerzenie moczowodu rozpoznaje się na podstawie urografii i cystoskopii.

Pokrewieństwo - Charakter rozszerzenia pokrewieństwa

W rezultacie jednostka nie znajduje się w jednej przemieszanej i jednolitej masie krewnych, lecz raczej otacza ją kilka stopniowo rozszerzających się kręgów: rodzina, krewni poboczni, krewni lokalni, członkowie klanu, krewni wewnątrz plemienia oraz przecinająca w poprzek ten koncentryczny system jego własna rodzina i krewni współmałżonka.

Podaj podstawowe rodzaje i funkcje kart rozszerzeń

Karty rozszerzeń to układy elektroniczne przekształcające sygnały z procesora na dane urządzenie i odwrotnie, podstawowe to: Karty graficzne Video Muzyczne Sieciowe

Kalendarium rozszerzenia UE

1955 1-2 czerwiec Ministrowie Spraw Zagranicznych państw EWWiS na konferencji w Messynie zdecydowali rozszerzyć integrację na inne sektory gospodarki.

Wrodzone rozszerzenie kielichów nerki

Wrodzone rozszerzenie kielichów nerki dotyczy wszystkich kielichów, przeważnie jednej“ nerki, bez występowania przeszkody w odpływie moczu z nerki i bez poszerzenia miedniczki.

Pokrewieństwo - Rozszerzenie pokrewieństwa

Relacja między rodzicami i dziećmi jest relacją indywidualną, podobnie jak stosunki między braćmi i siostrami, którzy w dzieciństwie są dla siebie naturalnymi towarzy-szami zabaw i pomocnikami oraz pozostają partnerami prawnymi i moralnymi sprzy-mierzeńcami w późniejszym życiu.

Rodzina jest przez to...

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Rozszerzenie kompetencji sejmików

 

Trudności z regularnym wybieraniem podatków potrzebnych na utrzymanie wojsk zaciężnych sprawiły, że stopniowo rozliczenia z żołnierzami zaciąganymi na koszt publiczny przerzucano na sejmikowe komisje skarbowe, z pominięciem podskarbiego i skarbu państwowego. Zapewniło to sejmikom pośredni wpływ na...