Rozpuszczalnik

Rozpuszczalnik

Czytaj Dalej

Zatężanie przez odparowanie rozpuszczalnika

Podczas projektowania i realizacji procesu zatężania roztworu przezodparowanie rozpuszczalnika (wody) należy zawsze pamiętać o następującychpodstawowych zależnościach:a) temperatura wrzenia roztworu zależy od ciśnienia i rośnie wrazz ciśnieniem,b) temperatura wrzenia roztworów zależy od stężenia i równieżwzrasta wraz z ich stężeniem,c) intensywność odparowywania rozpuszczalnika czyli szybkośćzatężania roztworu zależy od różnicy ...

ROZPUSZCZALNIKI

ROZPUSZCZALNIKI — ciecze służące do sporządzaniaużytkowych lub stężonych roztworówśrodków ochrony roślin, rozcieńczania i rozpuszczaniafarb itd .