Rozprawa

Czytaj Dalej

Postępowanie wyjaśniające - Rozprawa administracyjna

Rozprawą kieruje wyznaczony do przeprowadzenia rozprawy pracownik organu , przed którym toczy się postępowanie ;gdy organem prowadzącym postępowanie jest organ kolegialny , rozprawą kieruje przewodniczący albo wyznaczony pracownik organu kolegialnego (art.

Esej na temat wrażeń z rozprawy sądowej

Tymczasem obie strony tego procesu tak naprawdę nie miały żadnych wygórowanych żądań, wydaje mi się ze doszły one do porozumienia jeszcze przed rozprawa i była to już tylko czysta formalność prawna.

Czynności sądu po rozpoczęciu rozprawy i decyzje w związku z niestawiennictwem się stron

Proces karny pod nieobecność oskarżonego toczy się tylko w szczególnych wypadkach a)jeżeli oskarżony wprawił się z własnej winy w stan niezdolności do udziału w rozprawie b)gdy oskarżony odmawia uczestnictwa w rozprawie albo uniemożliwia doprowadzenie go na rozprawę c)w postępowaniu uproszczonym d)w przedmiocie wydania wyroku łącznego Rozprawa nie może toczyć się pod nieobecność oskarżyciela, jego udział w ...

Dante w sarmackim odzieniu - Krótka rozprawa, Wizerunek własny, Żywot człowieka poczciwego

Krótka rozprawa jest dialogiem. Trzej typowi bohaterowie Krótkiej rozprawy reprezentują trzy główne stany ówczesnej Polski.

O KLASYCZNOŚCII ROMANTYCZNOŚCI tudzież o duchu poezji polskiej, rozprawa K. Brodzińskiego

" 1819), rozprawa zapoczątkowała dyskusję, która rychło przerodzić się miała w spór romantyków z klasykami (—> romantyków z klasykami walka). Stała się również ta rozprawa w dużej mierze legitymacją autora wobec potomności.

O PISMACH KLASYCZNYCH I ROMANTYCZNYCH, rozprawa polemiczna Jana Śniadeckiego

O PISMACH KLASYCZNYCH I ROMANTYCZNYCH, rozprawa polemiczna Jana Śniadeckiego, powst. Rozprawa wywołała oddźwięk o charakterze polemicznym: odpowiadał na nią bezim. rozprawy".

O POEZJI DRAMATYCZNEJ, rozprawa F. Wężyka

do Dziejów Liter, i Oświaty w Polsce 1 (1878; tu też tekst rozprawy i opinia „deputacji").

Przebieg procesu adopcyjnego - Rozprawy sądowe

Po pewnym czasie odbywa się druga rozprawa tzw.

Zasada jawności rozprawy i konstytucyjna dopuszczalność jej wyłączenia

2 Zasada jawności rozprawy odnosi się do wszystkich postępowań sądowych, a raczej do rozpraw prowadzonych w ramach tych postępowań.

NOWA EPOKA POEZJI POLSKIEJ, rozprawa krytycznolit. S. Goszczyńskiego

NOWA EPOKA POEZJI POLSKIEJ, rozprawa krytycznolit. Rozprawa jest pierwszą syntet.

O PRAWDACH ŻYWOTNYCH NARODU POLSKIEGO, rozprawa polit.-historioz. H. Kamieńskiego

O PRAWDACH ŻYWOTNYCH NARODU POLSKIEGO, rozprawa polit. Ostro zwalczana przez konserwatystów, rozprawa wywarła wielki wpływ na demokr.

Mikołaj Rej - Krótka rozprawa miedzy trzemi osobami: panem, wójtem a plebanem, którzy i swe, i innych ludzi przygody wyczytają, a takież i zbytki, i pożytki dzisiejszego świata

Krótka rozprawa miedzy trzemi osobami: panem, wójtem a plebanem, którzy i swe, i innych ludzi przygody wyczytają, a takież i zbytki, i pożytki dzisiejszego świata (1543) to najlepsza satyra polska XVI wieku. Krótka rozprawa to satyra na księży i szlachtę.

Obraz i ocena polskiej rzeczywistości XVI w. na podstawie Krótkiej rozprawy... M. Reja

Rej w Krótkiej rozprawie. Rej szczególnie mocno skrytykował w Krótkiej rozprawie. Rej przedstawił również w Krótkiej rozprawie.

Wady społeczeństwa polskiego krytykowane przez M. Rej(a) w utworze pt. "Krótka rozprawa..."

Głównymi przeciwnikami w tej rozprawie są Pan i Pleban, przy czym pierwszy szuka początkowo sprzymierzeńca w osobie Wójta. Wyraźnie autor przyłącza się do tych zarzutów (jako zwolennik reformacji), ale "Krótka rozprawa" nie jest "agitką" polityczną.

Zasada udziału ławników w rozprawach sądowych

Ławnik jest wyznaczany przez prezesa sądu do udziału w rozprawach, w zasadzie na czas nie przekraczający 12 dni w roku.

GENEALOGIA TERAŹNIEJSZOŚCI, rozprawa A. Świętochowskiego

GENEALOGIA TERAŹNIEJSZOŚCI, rozprawa A.

KRÓTKA ROZPRAWA MIĘDZY TRZEMI OSOBAMI, PANEM, WÓJTEM A PLEBANEM

KRÓTKA ROZPRAWA MIĘDZY TRZEMI OSOBAMI, PANEM, WÓJTEM A PLEBANEM.

MILCZENIE, rozprawa filoz.-lit. C. Norwida

MILCZENIE, rozprawa filoz.

O DUCHU I ŹRÓDŁACH POEZJI W POLSZCZE, rozprawa M. Mochnackiego

O DUCHU I ŹRÓDŁACH POEZJI W POLSZCZE, rozprawa M.