Rozmnażanie się

Czytaj Dalej

Rozmnażanie się glonów

Glony mogą rozmnażać się na wiele sposobów. Niektóre rozmnażają się wegetatywnie - fragmen­ty ich plechy odrywają się i stają się zaczątkiem nowego organizmu. Najczęstszymi formami roz­mnażania się są jednak podział komórki i rozmna­żanie płciowe. Glony jednokomórkowe zazwyczaj...

Rozmnażanie się mszaków

Mchy i wątrobowce mogą rozmnażać się drogą płciową i bezpłciową - w sposób wegetatywny i przez zarodniki. Rozmnażanie wegetatywne po­lega na tym, że oderwane od rośliny kawałki łody­gi, liści lub chwytników mogą rozwinąć się w sprzyjających warunkach w nowy samodzielny organizm...

Rozmnażanie się bakterii

Bakterie rozmnażają się na kilka sposobów. Naj­prostszym jest podział komórki. Na początku dzie­li się jej materiał genetyczny. Kwasy nukleinowe formują pojedynczy pierścień zwany neoforem, który pęka na pół, a następnie cała komórka dzie­li się na dwie identyczne komórki potomne. Niektóre...

Rozmnażanie się grzybów

Większość grzybów rozmnaża się poprzez zarodniki. Dojrzały owocnik grzyba kape­luszowego wytwarza ogromną liczbę ma­leńkich zarodników, które rozpraszają się w powietrzu. Większość workowców może rozmna­żać się bezpłciowo, poprzez zarodniki powstające w tzw. workach, jednak mogą one...

WZROST DROBNOUSTROJÓW NA PODŁOŻACH - Wzrost i rozmnażanie się pojedynczej komórki

Czas jednej generacji, potrzebny do powstania z komórki macierzystej dwóch form potomnych trwa w optymalnych warunkach laboratoryjnych od 10 –20 minut. Ponieważ zależy on od czynników środowiskowych, stąd w warunkach naturalnych okres ten jest dłuższy (liczy się nie w minutach, lecz w godzinach).

Kiedy...

Rozmnażanie SIĘ ROŚLIN

Rozmnażanie SIĘ ROŚLIN — proces wy.twarzania przez rośliny nowych osobników; roślinyrozmnażają się płciowo, czyli g e n e r a t y w -n i e (przez połączenie dwóch komórek rozrodczych:męskiej i żeńskiej) lub bezpłciowo, czyliw e g e t a t y w n i e , tj. bez udziału komórekpłciowych, np. przez...

Rozmnażanie się paproci

Obecnie żyjące paprocie, w przeciwieństwie do wielu innych roślin, nie produkują nasion, aby się rozmnażać, nie mają bowiem kwiatów. Ich rozwój ma charakter cyklicznej przemiany pokoleń, która została w pełni opisana w połowie XIX wieku przez niemieckiego botanika Friedricha Hofmeistera. Badacz ten...

Rozmnażanie się koni

Dorosłe samce konia są nazywane ogierami, sa­mice klaczami, a młode osobniki źrebiętami. Wy­kastrowany ogier to wałach. Klacze wchodzą w okres dojrzałości płciowe pomiędzy 15 a 24 miesiącem i zachowują zdolność do rozrodu przez całe życie. Okres ciąży trwa u nich od 325 do 400 dni, rodzą one...

Ciąża, cos o rozmnażaniu

Spermatogeneza – wytwarzanie i dojrzewanie plemników plemników niewyspecjalizowanych komórek macierzystych zwanych spermatogoniami. Zachodzi w kanalikach nasiennych jąder.

Oogeneza – to proces powstawania komórek jajowych w jajnikach u kobiet. Komórki jajowe powstają z prapłciowych komórek diploidalnych...

Rozmnażanie

 

ROZWÓJ PRENATALNY- Główne fazy rozwoju prenatalnego

Faza embrionalna(od końca 2 tygodnia do końca ok. 2 miesiąca)· wszystkie ważne cechy zewnętrzne i wewnętrzne zaczynają się rozwijać i funkcjonować;· narządy płciowe są dość dobrze rozwinięte, można już odróżnić płeć zarodka;· wzrost...

Jak można przeciwstawić się problemom społeczeństwa polskiego?

„ Jak można przeciwstawić się problemom społeczeństwa polskiego?”

 

Polska jest krajem, w którym możemy zaobserwować wiele problemów społecznych. Począwszy od ubóstwa i bezrobocia, poprzez patologie, takie jak środki odurzające, przemoc, przestępczość i prostytucję, na piratach drogowych...

„Człowiek nie urodził się sobie". Jakie wartości proponują czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu?

  „Człowiek nie urodził się sobie". Jakie wartości proponują czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu?

 

Średniowiecze i renesans to sąsiadujące ze sobą, ale bardzo różne epoki. Pierwsza z nich trwała bardzo długo - od V do XV w., renesans przypada na koniec wieku XV, cały XVI i...

„Człowiek nie urodził się sobie". Jakie wartości proponują czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu?

„Człowiek nie urodził się sobie". Jakie wartości proponują czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu?

 

Średniowiecze i renesans to sąsiadujące ze sobą, ale bardzo różne epoki. Pierwsza z nich trwała bardzo długo - od V do XV w., renesans przypada na koniec wieku XV, cały XVI i...

„Nie dosc nauczyc, trzeba bys sie bawil". Jak tworcy literatury polskiego oświecenia realizowali tę zasadę?

„Nie dosc nauczyc, trzeba bys sie bawil". Jak tworcy literatury polskiego oświecenia realizowali tę zasadę?

WSTĘP: Zasada: „Nie dosc nauczyć, trzeba byś się bawił" pochodzi z Poetyki Arystotelesa i obowiązywała przez wszystkie epoki, w których nawiązywano do reguł klasycznych. Prawdę powiedziawszy...

Patriotyzm Polaków - mit czy cecha narodowa? Uzasadnij swój sad, odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.

Patriotyzm Polaków - mit czy cecha narodowa? Uzasadnij swój sad, odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.

I.

WSTĘP: l. Pojęcie patriotyzmu, rozróżnienie patriotyzmu czasu wojny i czasu pokoju, kształtowanie się tego pojęcia począwszy od średniowiecznego etosu rycerskiego...

Dlaczego "Pana Tadeusza" uznaje się za najpiękniejszą polską książkę ?

 

Dlaczego "Pana Tadeusza" uznaje się za najpiękniejszą polską książkę ?

Jednym z owoców twórczości Adama Mickiewicza jest "Pan Tadeusz". Podczas czytania poematu możemy odczuć wrażenie że jest on w jakiś sposób inny od poprzednich dzieł poety. Jest to utwór opowiadający o sprawach zwykłych ludzi...

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w.

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w.

Życie szlachcica na wsi jako temat poezji - to symptomy nowych czasów. Poezja średniowieczna i średniowieczne pismiennictwo gloryfikowały czyn świętego i czyn rycerza. Tak przedstawiał się też ówczesny...

„Powołał mnie Pan na BUNT.” Zinterpretuj tę myśl, odwołując się do wybranych utworów.

„Powołał mnie Pan na BUNT.” Zinterpretuj tę myśl, odwołując się do wybranych utworów.

 

Temat buntu to odwieczny motyw literacki, ponieważ towarzyszy on człowiekowi od zawsze. Różne są zarówno formy buntu, jak i „obiekty”, przeciwko którym człowiek występował.

Bunt przeciwko zastanej...

„DOBRO I ZŁO muszą istnieć obok siebie, a człowiek powinien dokonywać wyboru”. Jak rozumiesz słowa M. Gandiego? Odwołaj się do wybranych utworów literackich.

„DOBRO I ZŁO muszą istnieć obok siebie, a człowiek powinien dokonywać wyboru”. Jak rozumiesz słowa M. Gandiego? Odwołaj się do wybranych utworów literackich.

 

Literatura wszystkich epok, począwszy od czasów najdawniejszych aż po współczesne, ukazuje rozmaite oblicza dobra i zła. Zauważa ona, że...

Grecja Homera, Fidiasza, Sofoklesa, Platona spełnia zadania uwertury i jest prologiem, powołując się na znane przykłady wykaż związki literatury z tradycją literatury antycznej.

Grecja Homera, Fidiasza, Sofoklesa, Platona spełnia zadania uwertury i jest prologiem, powołując się na znane przykłady wykaż związki literatury z tradycją literatury antycznej.

 

1. Sztuka i kultura oraz literatura starożytnej Grecji zalążkami kultury Europejskiej.

Antyk podobnie jak Biblia stanowią...