Rozmnażanie

Czytaj Dalej

Rozmnażanie bezkręgowców w odniesieniu do warunków egzystencji

Rozmnażanie organizmów żywych jest moim zdaniem najważniejszym procesem podtrzymujący istnienie owych form na naszym globie. Różnorodne czynniki egzo- i endogenne spowodowały powstanie różnych odmian rozmnażania

W sposób najprostszy można to przedstawić na podstawie wykresu:

ROZMNAŻANIE

BEZ...

BIOLOGIA ROZMNAŻANIA GLONÓW, MSZAKÓW I PAPROCI

Oogamia-typ rozmnażania polegający na łączeniu się ruchliwej gamety męskiej-plemnika z nieruchliwą gametą żeńską-komórką jajową.

Anizogamia-typ rozmnażania polegający na łączeniu się dwóch gamet mających wici, ale różniących się wielkością wynikającą z różnej ilości materiału...

ROZMNAŻANIE, reprodukcja

Jedna z podstawowych cech organizmów żywych, umożliwiająca wytwarzanie osobników potomnych przez psobniki rodzicielskie, zapewniająca ciągłość trwania gatunków.

Rozróżnia się dwa podstawowe sposoby rozmnażania: płciowe i bezpłciowe. Rozmnażanie płciowe związane jest z obecnością -> gamet, w...

Grzyby i porosty - Rozmnażanie

Grzyby rozmnażają się bezpłciowo (wegetatywnie i przez zarodniki) i płciowo. Porosty jako całość wyłącznie rozmnażają się wegetatywnie.

Rozmnażanie wegetatywne polega na podziale komórki lub fermentacji grzybni. Jednokomórkowe drożdże przechodzą często pączkowanie.

U porostów rozmnażanie...

Rozmnażanie się glonów

Glony mogą rozmnażać się na wiele sposobów. Niektóre rozmnażają się wegetatywnie - fragmen­ty ich plechy odrywają się i stają się zaczątkiem nowego organizmu. Najczęstszymi formami roz­mnażania się są jednak podział komórki i rozmna­żanie płciowe. Glony jednokomórkowe zazwyczaj...

Rozmnażanie - Informacje Ogólne

Istota rozmnażania - zwiększenie liczby reprezentantów gatunku, czyli przedłużenie życia gatunku.

Podczas mitozy i mejozy zachodzą procesy biochemiczne i fizjologiczne, które zapewniają utrzymanie homeostazy genetycznej. Mejoza prowadzi u zwierząt do powstawania gamet, a u roślin - spor (lub mejospor)...

Bakterie - Rozmnażanie bakterii

Biologicznym celem rozmnażania jest zapewnienie istnienia ciągłości gatunku w czasie i przestrzeni. Bakterie rozmnażają się w sposób bezpłciowy. Jego istotą jest tworzenie potomstwa przez jednego osobnika macierzystego. Formy jednokomórkowe rozmnażają się prze podział, który rozpoczyna podwojenie...

Rozmnażanie się mszaków

Mchy i wątrobowce mogą rozmnażać się drogą płciową i bezpłciową - w sposób wegetatywny i przez zarodniki. Rozmnażanie wegetatywne po­lega na tym, że oderwane od rośliny kawałki łody­gi, liści lub chwytników mogą rozwinąć się w sprzyjających warunkach w nowy samodzielny organizm...

EWOLUCJA ORGANÓW ROZMNAŻANIA PŁCIOWEGO PLECHOWCÓW

 

Rozmnażanie się na drodze płciowej u plechowców może mieć postać izo- anizo- lub oogani, przy czym dość często zachodzi przemiana pokoleń. Ewolucja rozmnażania płciowego przebiegała od izogamii przez anizogamię do oogamii.

Nie zawsze jednak postęp ewolucyjny w budowie organizmu szedł w parze...

Rozmnażanie się bakterii

Bakterie rozmnażają się na kilka sposobów. Naj­prostszym jest podział komórki. Na początku dzie­li się jej materiał genetyczny. Kwasy nukleinowe formują pojedynczy pierścień zwany neoforem, który pęka na pół, a następnie cała komórka dzie­li się na dwie identyczne komórki potomne. Niektóre...

Rozmnażanie się grzybów

Większość grzybów rozmnaża się poprzez zarodniki. Dojrzały owocnik grzyba kape­luszowego wytwarza ogromną liczbę ma­leńkich zarodników, które rozpraszają się w powietrzu. Większość workowców może rozmna­żać się bezpłciowo, poprzez zarodniki powstające w tzw. workach, jednak mogą one...

Rozmnażanie ssaków

Charakterystyczną cechą rozmnażania się ssaków jest zapłodnienie wewnętrzne. Układ rozrodczy żeński składa się z parzystych jajników i jajowodów. Pod wpływem hormonów produkowanych przez przysadkę dojrzałe jajo uwolnione jest do jajowodu. Owulacja może być uzależniona od warunków środowiska lub...

ROZMNAŻANIE MATERIAŁU SIEWNEGO

ROZMNAŻANIE MATERIAŁU SIEWNEGO— coroczny wysiew i zbiór materiałów siewnychod superelity do ostatniego stopnia odsiewu,ustalonego dla danego gatunku roślin uprawnych.Poniew^aź stacje hodowli roślin produkują corocznietylko niewielkie ilości superelit (łub elit hodowlanych),rozmnaża się je tak długo...

REPRODUKCJA, rozmnażanie

Wytwarzanie nowych osobników przez organizmy rodzicielskie. Jest jedną z podstawowych cech wszystkich organizmów żywych, zapewnia ciągłość istnienia gatunku. Wyróżnia się dwa zasadnicze sposoby r.: rozmnażanie bezpłcicwe i rozmnażanie płciowe.

Rozmnażanie

 

ROZWÓJ PRENATALNY- Główne fazy rozwoju prenatalnego

Faza embrionalna(od końca 2 tygodnia do końca ok. 2 miesiąca)· wszystkie ważne cechy zewnętrzne i wewnętrzne zaczynają się rozwijać i funkcjonować;· narządy płciowe są dość dobrze rozwinięte, można już odróżnić płeć zarodka;· wzrost...

Rozmnażanie się paproci

Obecnie żyjące paprocie, w przeciwieństwie do wielu innych roślin, nie produkują nasion, aby się rozmnażać, nie mają bowiem kwiatów. Ich rozwój ma charakter cyklicznej przemiany pokoleń, która została w pełni opisana w połowie XIX wieku przez niemieckiego botanika Friedricha Hofmeistera. Badacz ten...

Ogólna charakterystyka ryb - Rozmnażanie

W zasadzie ryby rozmnażają się składając jaja, są więc jajorodne. Zapłodnienie jaj odbywa się po złożeniu ikry na zewnątrz ciała ryby. Samiec polewa jaja nasieniem (tzw. mleczkiem). Rozwój zarodkowy odbywa się u przeważającej większości ryb bez opieki rodziców. Zwykle samce i samice są bardzo...

EWOLUCJA ORGANÓW ROZMNAŻANIA PŁCIOWEGO RODNIOWCÓW

 

Ważnym zadaniem, przeciwstawiającym się trudnym warunkom życia na lądzie, było przystosowanie procesów rozmnażania. Ruchliwe gamety męski (plemniki) musiały jeszcze korzystać z obecności wody, ale mejospory mające charakter przetrwalnikowy musiały uzyskać zabezpieczenie przed wyschnięciem.

Nie...

ZMIANY W BUDOWIE ORGANÓW I SPOSOBU REALIZACJI PROCESU ROZMNAŻANIA SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA EWOLUCJI ROŚLIN ZARODNIKOWYCH

 

Tendencje ewolucyjne prowadziły do przekształcenia sporofilu, który z prostego, kilku telomowego (lub nawet jednotelomowego) utworu stał się organizmem o skomplikowanej budowie i wielu różnych organach. Kolejna wyraźna zmiana dotyczy mejospor: początkowo są one tworzone w większych ilościach , w...

Rozmnażanie SIĘ ROŚLIN

Rozmnażanie SIĘ ROŚLIN — proces wy.twarzania przez rośliny nowych osobników; roślinyrozmnażają się płciowo, czyli g e n e r a t y w -n i e (przez połączenie dwóch komórek rozrodczych:męskiej i żeńskiej) lub bezpłciowo, czyliw e g e t a t y w n i e , tj. bez udziału komórekpłciowych, np. przez...