Jama krtani

jama podgłośniowa (cauum infraglotticum) czyli jama dolna krtani (caoum laryngis inferius), która sięga do pierwszego pierścienia tchawicy.

Jama pośrednia krtani

Jama pośrednia krtani (caputn laryngis intermedium) jest krótka.

Jama dolna krtani

Jama dolna krtani (camim infraglotticum s. Kształt jamy dolnej odpowiada kształtowi stożka sprężystego; u góry jest on owalny, u dołu okrągły.

Jama śródpiersiowa przednia

Granica między jamą śródpiersiową przednią a przednią ścianą klatki piersiowej ma kształt dwóch trójkątów wierzchołkami skierowanych ku sobie: grasiczego i osierdziowego, z którymi zapoznaliśmy się poprzednio.

Jama śródpiersiowa tylna

Jama śródpiersiowa tylna (cauum mediastinale posteńus) zawiera aortę zstępującą, żyłę nieparzystą i nieparzystą krótką, przełyk, tchawicę i jej rozdwojenie, oba nerwy błędne wraz z nerwem krtaniowym wstecznym lewym, częściowo nerwy trzewne, większy i mniejszy, oraz przewód piersiowy.

Jama surowicza moszny

Jama surowicza moszny (cavum serosum scroti*) rozwojowo jest oddzieloną częścią jamy otrzewnej.

Jama macicy

Jama macicy (cavum uteri) w przekroju poprzecznym występuje w postaci płaskiej szczeliny  w przekroju czołowym trzon ma jamę w kształcie trójkąta podstawą skierowanego ku górze; w kątach podsta znajdują się ujścia maciczne jajowodów, w kącie dolnym położonym w obrębie cieśni leży otwór dawniej zwany ujściem wewnętrznym macicy; prowadzi on do kanału szyjki macicy (canalis cewicis uteri).

Jama osierdzia

W warunkach prawidłowych u osoby żywej jama osierdzia zawiera tylko ślady cieczy, w przypadkach chorobowych jednak ilość płynu może bardzo znacznie się zwiększać (wysięk osierdziowy), uciskać na serce i wtedy operacyjnie należy go usunąć.

Przestrzeń dopełniająca jamy osierdzia

W czasie wydechu obie te blaszki przylegają do siebie, jak blaszki ścienne opłucnej w przestrzeniach dopełniających jamy opłucnej.

Jaką rolę pełni jama ustna w procesie trawienia?

Język przesuwa kęs w kierunku tylnej strony jamy ustnej, pokarm wpada do gardła. Przełyk łączy jamę ustną z żołądkiem. Gdy jakiś kęs dostanie się przez przypadek do tchawicy, zaczynasz krztusić się, wówczas kęs trafia z powrotem do jamy ustnej.

FUDZI(-JAMA)

Fudzisan, najwyższy szczyt górski Japonii, wulkan na wyspie Honsiu (ostatni wybuch w 1707), symbol krajobrazu japońskiego, ulubiony motyw japońskiego malarstwa.

JAMA (1)

bóg śmierci, bliźniaczy brat Jami; wg Wed pierwszy człowiek, późn.

JAMA (2)

Jama Michalikowa zob. Smocza Jama obszerna jaskinia wyżłobiona w stoku wzgórza wawelskiego, gdzie w śrdw.

ZAPOLSKA GABRIELA, właśc. Maria G. Janowska, z Korwin-Piotrowskich, 1 v. Śnieżko, inne pseud.: Józef Maskoff, Walery Tomicki

ZAPOLSKA GABRIELA, właśc. Gabriela Zapolska). GREŃ Zapolskiej sprawa polska, w: Rok 1900, Kr.

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Rozejm ze Szwecją w Sztumskiej Wsi (1635)

Podpisano 26-letni rozejm, na mocy którego Rzeczpospolita odzyskiwała ujście Wisły, a Szwecja zatrzymywała Inflanty (bez Dyneburga).

Nakłucie jamy opłucnej - rola pielęgniarki

Nakłucie jamy opłucnej Istota i cel: Wprowadzenie igły przez ścianę klatki piersiowej do jamy opłucnej w celu diagnostycznym lub leczniczym. Poleca pacjentowi wstrzymać oddech, wkłuwa igłę do jamy opłucnej 6.

Jama brzuszna

Jama brzuszna stanowi największą jamę ustroju, która od góry jest ograniczona przeponą, od przodu i boków przez mięśnie przedniej ściany jamy brzusznej, od tyłu przez kręgosłup; w dole bez wyraźnej granicy przechodzi w jamę miednicy.

Jama klatki piersiowej

W obrębie jamy klatki piersiowej można wyodrębnić 3 mniejsze jamy: 2 jamy położone bocznie - prawą i lewą jamę opłucnej oraz jamę (przestrzeń) położoną pośrodkowo między nimi, zwaną śródpiersiem.