Rozejm w Jamie Zapolskim

Rozejm w Jamie Zapolskim

Czytaj Dalej

„MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ” - GABRIELA ZAPOLSKA

Gabriela Zapolska w swojej twórczości ukazywała portrety psychologiczne kobiet.

„Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej

— Jednak w zakończeniu tryumfuje zakłamanie Dulskiej - Zapolska ośmieszyła zakłamaną moralność, ale podkreśliła jednocześnie jej ponurą trwałość.

Gabriela Zapolska

W melodramatach Tamten –1898 i Sybir – 1899 próbowała Zapolska podjąć współczesną tematykę patriotyczną, niejako odpowiadając na aktualne nastroje społeczne, jednak problematyka ideowa była jej obca i przerastała jej możliwości intelektualne i artystyczne.

„Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej

— Jednak w zakończeniu tryumfuje zakłamanie Dulskiej - Zapolska ośmieszyła zakłamaną moralność, ale podkreśliła jednocześnie jej ponurą trwałość.

Rozejm augsburski

W r. 1555 zakończył pierwszy okres walk religijnych wywołanych wystąpieniem Lutra. Do uchwał należało: „Cuius regio, eius religio” (religia panującego jest religią jego podwładnych), co podniosło znaczenie książąt, a osłabiło władzę cesarza.  Reservatum ecclesiasticum  (zastrzeżenie kościelne) —...

Znaczenie „Moralności pani Dulskiej” G. Zapolskiej w walce z obłudą polskiego drobnomieszczaństwa.

Tak opinia publiczna, jak i rodzina Zapolskiej oceniła ją z punktu widzenia etyki drobnomieszczańskiej jako osobę wyzbytą wszelkich zasad moralnych. Na przykładzie Dulskiej i jej rodziny Zapolska przeprowadziła krytykę mieszczaństwa.

Zjawisko moralności mieszczańskiej w oparciu o komedię Gabrieli Zapolskiej "Moralnośc pani Dulskiej".

•  Córki Dulskiej zestawiła Zapolska na zasadzie kontrastu: wrażliwa Mela, zagubiona, chorowita i bezradna oraz Hesia, wierne odbicie matki.   Jednak w zakończeniu tryumfuje zakłamanie Dulskiej - Zapolska ośmieszyła zakłamaną moralność, ale podkreśliła jednocześnie jej ponurą trwałość.

Dlaczego Gabriela Zapolska nazwała swą sztukę "Moralność pani Dulskiej" tragifarsą kołtuńską?

Właśnie takim tępym kołtunem w tekście Zapolskiej, nosicielem wszystkich wymienionych wyżej cech, jest przede wszystkim sama główna bohaterka - pani Dulska. Zapolska zaznacza to właśnie w podtytule: "tragifarsa".

JAMA USTNA

To ostatnie oddziela jamę ustną id jamy nosowej i składa się z przedniej części kostnej, czyli podniebienia twardego i tylnej, błoniastej - podniebienia miękkiego.

JAMA USTNA - Język

Język zbudowany jest z kilku warstw mięśni prążkowych, zorientowanych w różnych płaszczyznach, dzięki czemu może on wykonywać nawet bardzo skomplikowane ruchy.Podczas wysuwania języka mięśnie biegnące w górę i w dół oraz z boku na bok kurczą się, podczas gdy mięśnie biegnące z przodu do tyłu...

JAMA USTNA - Zęby

Na przodzie jamy ustnej znajduje się osiem dłutowatych zębów,tzw.

JAMA USTNA - Gruczoły ślinowe

Każdy z tych gruczołów waży około 30 gramów i jest połączony z jamą ustną za pomocą przewodów.

Jama stawowa

Wypełniając staw możemy sobie zdać sprawę z istotnej wielkości jamy stawowej. W stanach zapalnych przez silniejsze wydzielanie błony maziowej powiększona jama stawowa dużych stawów może zawierać ok.

Jama nosowa

Składa się ona z właściwej nieparzystej kostnej jamy nosowej, przedzielonej przegrodą kostną nosa (septum nasi osseum) na część prawą i lewą, oraz z parzystych jam dodatkowych, tzw.

Jama części mózgowej czaszki

Ściany jamy czaszki mózgowej (camirn cranii s.

Jama ustna

Ze wszystkich jam czaszki jama ustna (ccwitas oris) jest w najmniejszym stopniu ograniczona częściami kostnymi.

Jama pachowa

Jama pachowa Powyżej dołu pachowego, po usunięciu skóry między ścianą boczną klatki piersiowej, a ramieniem, znajduje się jama pachowa.

Ściany jamy pachowej

pochyłych, przedniej i tylnej, nad powierzchnią górną pierwszego żebratędy splot ramienny i naczynia podobojczykowe zstępują do jamy pachowej, gdzie te ostatnie otrzymują nazwę naczyń pachowych Jama pachowa stanowi wielką przestrzeń łącznotkankową łączącą się z sąsiednimi przestrzeniami.

Zawartość jamy pachowej

Naczynia krwionośne i nerwy w swej drodze przez jamę pachową biegną z okolicy nadobojczykowej do kończyny; wstępują one u wierzchołka piramidy do jamy pachowej mniej więcej w połowie długości obojczyka i występuje u jej podstawy, biegnąc dalej do ramienia.

Pierwotna jama ustna

Jama ustna, jama nosowa i gardło rozwijają się w życiu zarodkowym z dwóch początkowo odrębnych części: i) z czaszkowego końca wysłanej przez cntodermę cewy pokarmowej zamkniętej od przodu błoną policzkowo-gardłową i a) z leżącej do przodu od tej błony tzw.