WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Rozejm ze Szwecją w Sztumskiej Wsi (1635)

Podpisano 26-letni rozejm, na mocy którego Rzeczpospolita odzyskiwała ujście Wisły, a Szwecja zatrzymywała Inflanty (bez Dyneburga).

Rozejm augsburski

W r. 1555 zakończył pierwszy okres walk religijnych wywołanych wystąpieniem Lutra. Do uchwał należało: „Cuius regio, eius religio” (religia panującego jest religią jego podwładnych), co podniosło znaczenie książąt, a osłabiło władzę cesarza.  Reservatum ecclesiasticum  (zastrzeżenie kościelne) —...