Rozdziel

Czytaj Dalej

Wyhamowanie tonicznej aktywności odruchowej i rozdzielenie globalnych synergii mięśniowych

W wyniku rozdzielenia globalnych synergii mięśniowych możliwy jest prawidłowy proces rozwoju napięcia posturalnego wyrażony stabilnością w częściach centralnych oraz mobilnością w częściach dystalnych, co umożliwia swobodne wykonywanie ruchów antygrawitacyjnych.