Rozcięgno

Rozcięgno

Czytaj Dalej

Rozcięgno podeszwowe

Rozcięgno podeszwowe (aponeurosis plantaris) rozpoczyna się na guzie piętowym. Bardzo silne pasmo, nieraz dwuwarstwowe, biegnie do przodu bezpośrednio na zginaczu krótkim palców i częściowo z nim się zrasta. W połowie długości podeszwy dzieli się ono na pięć odnóg do pięciu palców; wysyłają one...

Rozcięgno podniebienne

Rozcięgno podniebienne (aponeurosis palatina) jest płytą ścięgnistą, bardzo odporną, która jako przedłużenie okostnej tworzy rodzaj kośćca podniebienia miękkiego; stanowi ona mniej więcej jego przednią trzecią część (mniej ruchomą). Przedni brzeg rozcięgna przyczepia się do tylnego brzegu...

Rozcięgno dłoniowe

Rozcięgno dłoniowe (aponeurosis palmaris) leży na dłoni pod skórą, oddzielone od niej tkanką tłuszczową podskórną. Rozcięgno dłoniowe stanowi płytę włóknistą, która chroni dłoń przed uciskiem z zewnątrz; jest ono kształtu trójkątnego, zbudowane z dwóch warstw. Warstwa powierzchowna składa...

Rozcięgno języka

Rozcięgno języka (aponeurońs linguae). Znaczna część mięśniówki trzonu języka przyczepia się do mocnej i gęstej warstwy łączno tkankowej; powstaje ona z przekształconej tkanki podśluzowej grzbietu i końca języka i nosi nazwę rozcięgna języka. Łączy ono ściśle błonę śluzową z...