Równie

Równie

Czytaj Dalej

NALEŻNOŚCI TRAKTOWANE NA RÓWNI Z ZALEGŁOŚCIĄ PODATKOWĄ

Zgodnie z art. 52 ordynacjina równi z zaległością podatkową traktuje się:

nadpłatę jeżeli w zeznaniu lub deklaracji została wykazana nienależnie lub w wysokości wyższej niż należnej a organ podatkowy dokonał jej zwrotu lub zaliczenia na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych...

Czy ludzie są równi? - Ludzie stamtąd

Opowiadania Marii Dąbrowskiej zebrane w tomie Ludzie stamtąd odmalowują środowisko bezrolnych fornali wiejskich na początku naszego stulecia. Opowiadania te, między którymi jest kilka mistrzowskich wzorów literackiej polszczyzny i kompozycji nowelistycznej (Dzikie ziele, Łucja z Pokucie), kontynuują nurt...

Podaj jakie należności na podstawie Ordynacji podatkowej traktuje się na równi z zaległością podatkową

Na równi z zaległością podatkową traktuje się także:

nadpłatę, jeżeli w zeznaniu lub w deklaracji, została wykazana nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, a organ podatkowy dokonał jej zwrotu lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych bądź bieżących lub przyszłych...

BRODOWSKI FELIKS, pseud. Henryk Równia, Jan Łomżyniak

BRODOWSKI FELIKS, pseud. Henryk Równia, Jan Łomżyniak,ur. 9 V 1864 w Lublinie, zm. 1934, nowelista, krytyk lit.,publicysta. Kształcił się w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiegow Puławach. W młodości żył w nędzy, obracając się w kręgachnizin społ. Warszawy. Pewną stabilizację materialnąprzyniosła mu...

Równia pod Śnieżką

Rozległe spłaszczenie (dł. 3 km, pow. 9 km2) na Śląskim Grzbiecie, poniżej Śnieżki, wznoszącej się o 200 m od wsch. Jako przedgórnomioceńska powierzchnia zrów­nania stanowi relikt krajobrazu Karkonoszy przed dźwignięciem ich do obecnej wy­sokości i jest chroniona jako rezerwat ścisły. W większości...