Rów tektoniczny

Rów tektoniczny

Czytaj Dalej

Czym są platformy tektoniczne?

Kiedy Vine i Matthews udowodnili teorię eks­pansji dna oceanu, uważano powszechnie, że siłą sprawczą poruszającą płyty tektoniczne była wydobywająca się nieustannie z grzbietów oce­anicznych nowa materia.

Co to są jeziora tektoniczne?

Bajkał z kolei to wypełniony wodą rów tektoniczny, utworzony w wyniku zapadnięcia się masy lądu. Potężny uskok tektoniczny, Rów Środkowoafrykański, również wypełniony jest sznurem jezior, do których należą między innymi Jezioro Alberta, Jezioro Edwarda, Tanganika oraz Niasa.

DEFINICJA NORMALNA (definicja rów­nościowa)

 

DEFINICJA NORMALNA (definicja rów­nościowa) ang. normal definition; fr. definition normale; nm. Normaldefinition, normale Definition

metod. Określenie, w którym wyrażenie definiujące i wyrażenie definiowane są od siebie wyraźnie odróżnione (czego nie ma w —> definicji aksjomatycznej), a ich zakresy są...

Tektoniczny

Termin stosowany do dzieł, w którychszczegóły podporządkowane są zwartości i jasnościkompozycji oraz logice budowy czy konstrukcji; przeciwieństwemjego jest termin: atektoniczny, charakteryzującydzieło, w którym różne efekty, np. natłokdetali, brak jasnych podziałów, zamazują zwartośćkompozycji i...

PSYCHOLOGIA TOPOLOGICZNA (psychologia pola, psychologia wekto­rów)

 

PSYCHOLOGIA TOPOLOGICZNA (psychologia pola, psychologia wekto­rów) ang. topological psychology; fr. psycho­logie topologique; nm. topologische Psycholo­gie

Kierunek w obrębie —> psychologii po­staci zapoczątkowany przez K. Lewina, który teorię postaci zastosował do szerszej dziedziny działalności...

Rów odwadniający

R. wykonany zwykle prostopadle do strumienia wód podziemnych w celu przechwycenia wody ze spływu powierzchniowego i odpływu podziemnego oraz odprowadzenia jej poza teren odwadniany; stosowany jako powierzchniowy element → odwadniania kopalni, odwadniania w rolnictwie lub wykopów budowlanych.

Rów odwadniający opaskowy

R. okalający wkop udostępniający, → wyrobisko odkrywkowe lub zwałowisko zewnętrzne czy wykop budowlany, którego zadaniem jest przechwycenie wody ze spływu powierzchniowego; stosowany przy odwadnianiu kopalni jako element odwadniania otwartego.

UMOCNIENIE ROWU

UMOCNIENIE ROWU — zabezpieczenie skarpi dna rowu przed działaniem płynącej wody. Dnozabezpiecza się przed rozmywaniem okładzinąbetonowa lub brukiem kamiennym; lepiej jednaknie dopuszczać do spadków, które mogą powodowaćrozmywanie dna, raczej w razie potrzebynależy budować stopnic, kaskady lub...