Rousseau

Czytaj Dalej

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Rousseau Jean Jacques (1712-1778)

Jeden z najwybitniejszych filozofów francuskiego oświecenia. Urodzony w Szwajcarii, w młodym wieku opuścił rodzinną Genewę i udał się na wędrówkę do Włoch i Francji. W Paryżu zaczął zdobywać wykształcenie, zajmując się literaturą, muzyką i filozofią.

Wg niego rozwój cywilizacji uczynił z...

Jan Jakub Rousseau — twórca nauk humanistycznych

[...] Rousseau był nie tylko przenikliwym obserwatorem  życia wsi, namiętnym czytelnikiem książek podróżniczych, wytrawnym badaczem egzotycznych obyczajów i wierzeń — można nie obawiając się błędu stwierdzić,  że [...] nie istniejącą jeszcze etnologię, na całe sto lat przed jej narodzinami...

Jakub Rousseau - biografia

Praca socjalna Gr „B” rok I „Jan Jakub Rousseau” .Poglądy polityczne Rousseau zbiegły się w czasie z upadkiem monarchii absolutnej, która świeciła triumf w XVII w. Król jako arbiter w konfliktach między szlachtą, arystokracją i klerem utwierdzał swoją władze. Francja XVII w. przeżywała kryzys wartości kultywowanych w epoce ancien regime’u –majestat królewski chylił się ku upadkowi. Król właściwie już nie rządził, mimo ze faktycznie sprawował ...

Dwie koncepcje umów społecznych Locke i Rousseau

Istoty umów społecznych nie można właściwie zrozumieć bez poruszenia aspektu wolności, stanu natury czy problematyki społeczeństwa ustrojów państwowych jak również zrozumienia samego człowieka. Toteż nie będę pisał na temat teorii umów społecznych rozważając osobno każdego przedstawiciela ale...

Rozwiń myśl Jana Jakuba Rousseau zawartą w Nowej Heloizie : „Miłość pozbawiona uczciwości traci swój największy powab”

Niewielką mam wiedzę i małe doświadczenie w tej dziedzinie, bo jestem młodym człowiekiem, ale tyle już wiem, że miłość jest najwspanialszym, najbardziej ludzkim uczuciem, motorem działania, pobudką do czynów najszlachetniejszych, ale też zbrodniczych.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

 

Doktryny pedagogiczne - Rousseau

J.J. ROUSSEAU (1712-1778) 1)ŻYCIORYS – ur.się w Genewie, syn zegarmistrza, gdy miał 8 dni zmarła mu matka. Wychowywała go ciotka. Ojciec wych. go do 10r.ż. później miał życie tułaczki. W wieku 18 lat związał się z hrabiną de Warens i był jej utrzymankiem, nie chodził do szkoły ale dużo czytał, znał języki, był obserwatorem myślicielem, związał się też z inną kobietą z którą miał 5 dzieci oddał je do przytułku. Swe dzieła pisał w domu w górach, pod ...

Denis Diderot i Jean-Jacques Rousseau

Walka miedzy buffonistami a antybuffonistami w Paryu przybrała rozmiary gigantyczne. Wpolemice brali udział wybitni filozofowie. Przy okazji padło niejedno wakie sformułowanie,jak w kadej arliwie, ale i uczciwie prowadzonej polemice. Zastanawiano sie nad srodkamimuzycznymi: czemu słua, czy moga...

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Oświecenie

Okres w rozwoju kultury i literatury europejskiej od końca XVII w. do schyłku XVIII w. (w Polsce do początków XIX w. - tzw. klasycyzm postanisławowski). Na Zachodzie, szczególnie we Francji, łączył się z kryzysem tradycyjnych norm, instytucji społecznych, pojęć i wartości, burząc upadający system...

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Voltaire, Wolter, właściwie François Marie Arouet (1694–1778)

Francuski publicysta, filozof, dramaturg, poeta, historyk i prozaik. Wychowanek kolegium jezuickiego, szybko zyskał sławę jako tragediopisarz oraz dowcipny poeta satyryczny. Czołowa postać oświecenia, członek Akademii Francuskiej. Umysł niezależny, dwukrotnie naraził się władzy: pod zarzutem autorstwa...

Filozofia nowożytna Hobbes, Rousseau, Moutaigne, Bacon

HOBBES 1.teoria polityczna-wychodzi z filozofii przyrody. Jest dla niego nauką o ciałach i ruchu. Wszechświat, państwo i człowieka należy uważać za bardzo złożoną maszynę. Spostrzeganie jest ruchem wewnętrznym części ciała, wywołanym ruchem przedmiotów zewnętrznych. Od nich pochodzą uczucia, chęci, miłości, bólu i obawy, oraz uczucia osobliwe, a zwłaszcza ogarniające wszystkich, dążenie do władzy i czci. Pierwotnym stanem jest wojna powszechna. Instynkt ...

SENTYMENTALIZM I ROKOKO - JAN JAKUB ROUSSEAU - PREKURSOR NURTU

Był francuskim pisarzem; autor „Emila”, „Nowej Heloizy”. Stworzył podstawę dla sentymentalizmu. Głosił tezę: „Człowiek jest cząstką natury”. Podkreślał rolę ludzkich uczuć, zwłaszcza miłosnych.  

„Umowa społeczna”

Odrzucił w tym utworze styl życia salonów i cywilizację, która godzi w...

ROUSSEAU

Jego hasła znalazły swój wyraz w „Nowej Heloizie”. Powieść epistolarna.

Temat:

−  miłość dwojga kochanków

−  listy pełne wyznań

−  on starszy mężczyzna

−  nie mogą się kochać gdyż ona jest bogatsza, dużo młodsza

−  nieszczęśliwa miłość

−  utwór nawiązuje do sentymentalizmu

− ...

ROUSSEAU - Elementy sentymentalne

1.  jest dużo o przyrodzie

2.  utwór o uczuciach

3.  wykrzykniki, które świadczą o emocjach

4.  wyolbrzymiona uczuciowość

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Condillac Étienne Bonnot de (1715-1780)

Francuski filozof. Jeden z najważniejszych przedstawicieli francuskiego oświecenia. Twórca sensualizmu.

Duchowny, który nie pełnił żadnych funkcji kościelnych, przebywał w Paryżu w kręgu encyklopedystów. 1758-1767 był wychowawcą księcia Parmy, wnuka Ludwika XV. Od 1768 członek Akademii...

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Encyklopedyści

Grono współpracowników Wielkiej Encyklopedii (Encyclopedie ou Dictionnaire raisonne des sciences, arts et metiers). Byli kontynuatorami dzieła Voltaire'a w zakresie racjonalizmu i naturalizmu. Dzięki ich wysiłkom a w szczególności D. Diderota i d’Alemberta całość Encyklopedii została wydana w latach...