Romeo i Julia

Romeo i Julia

Czytaj Dalej

Romeo i Julia – przebieg zdarzeń

Ojciec Laurenty, gotów pomagać zakochanym we wszystkim, podpowiada pewne rozwiązanie – Romeo powinien zostać na noc u Julii, a następnie uciec do Mantui.

ROMEO I JULIA

Widząc desperację Julii, franciszkanin daje jej napój, którego wypicie przynosi pozorną śmierć, trwającą 40 godzin, aby zażyła go w przeddzień ślubu; ojciec Laurenty uprzedzi Romea znajdującego się w Mantui, że Julia tylko śpi, aby mógł ją zabrać nocą z grobowca Kapuletów. Romeo et Juliette, opera (Paryż 1867, wyst.

ROMEO i JULIA (postaci literackie)

U podstaw dramatu leży nieporozumienie; Romeo przekonany, iż Julia nie żyje,wypija truciznę, przebudzona Julia zaś podąża za najdroższym przebijając sięsztyletem.

Romeo i Julia - Charakterystyka postaci

O wiele ciekawsze, bardziej szczegółowo nakreślone są główne postaci dramatu: Romeo, Julia i Ojciec Laurenty. Można by jeszcze wspomnieć o przyjaciołach Romea, pokojowej Julii – Marcie , a także o głowach zwaśnionych rodzin.

"Romeo i Julia" - streszczenie

        Miłość Romea i Julii otwierała przed nimi wspaniałe perspektywy, mogła stać się podstawą dobra, radości życia, piękna. Chociaż za sprawą Romea i Julii zwaśnione rody mogły zawrzeć zgodę, to tak się nie stało.

Romeo

38)     Obraz Julii widzianej oczyma zakochanego „od pierwszego wejrzenia” Romea pełen jest górnolotnych porównań charakterystycznych dla poezji miłosnej.

Julia

Postawa Julii wobec rodziców wiąże się z zadawnionym sporem z rodzin Romea – w tej sytuacji młodzi nie mogą liczyć na rodzicielskie błogosławieństwo. Dojrzałość Julii i świadomość, że tylko Romeo stanowi sens jej życia, ułatwiają jej ostateczną decyzję.

The history of Romeo and Juliet

After the weeding Tybalt-Juliet's cousin- wanted to fight with Romeo. He killed Romeo's friend-Mauricio- so Romeo fought and killed Tybat. Unfortunately Romeo didn't know about the plan and he was very upset when he found out that Juliet died.

JULIA I ADOLF, czyli Nadzwyczajna miłość dwojga kochanków nad brzegami Dniestru

Fabułę - ujętą w listy bohaterów i dwojga ich przyjaciół - stanowią dzieje nieszczęśliwej miłości ubogiego szlachcica Adolfa i Julii, ostatniej latorośli możnego rodu Tęczyńskich, którą wola nieżyjącej matki i przesądy stanowe ojca przeznaczają na żonę „młodzieńca z bogactw i urodzenia znakomitego"; zgodnie z werterowskim wzorem prozy „czułej", Adolf, nie mogąc przenieść utraty kochanki, popełnia samobójstwo, ufny,

JULIA

Julia (Juliet) zob. Romeo (i Julia). Fróken Julie, bohaterka tytułowa „tragedii naturalistycznej" (1888) Augusta Strindberga. Julia jest hrabianką, wychowaną przez matkę w pogardzie i nienawiści do mężczyzn (i do niższych klas spot.

WOYKOWSKA JULIA, z MOLIŃSKICH

WOYKOWSKA JULIA, z MOLIŃSKICH, ur.

ZALESKA MARIA JULIA, z PERŁOWSKICH

ZALESKA MARIA JULIA, z PERŁOWSKICH, ur.

HARTWIG JULIA

HARTWIG JULIA, ur.

ALBA JULIA

Węg. Gyulafehérvâr, miasto w środk. Rumunii; od XII w. stolica łac. bpstwa Siedmiogrodu; 1932 została sufraganią Bukaresztu. Miasto A.J. powstało na miejscu staroż. Apulum, stolicy Dacji z okresu rzym. (II-III w.); za króla Stefana I (997-1038) było siedzibą komitatu (województwa).

W XVI-XVII wieku A.J...

FÀGÀRAS, Fägäras - Alba Julia

dla Rumunów unitów, w celu uniezależnienia sięod bpstwa ł a c , wznowionego 1716 w Alba Julia, przeniósłrezydencję do F . -Alba Julia i podporządkowałjej jako sufr.

HELENA, Flavia Julia Augusta Św.

ur. w poł. III w. wDrepanum (Bitynia) albo Niszu (Serbia), zm. ok. 328-330 wNikomedii, matka ces. Konstantyna Wielkiego.

Pochodziła prawdopodobnie z plebejskiego stanu; byłażoną (do 292) lub konkubiną ces. Konstantyna Chlorusa. Poobjęciu 306 władzy przez ces. Konstantyna otrzymała godnośćaugusty wraz z...

JULIA panna (postać literacka)

Ucieczka się nieudaje, a Julia w poczuciu utraty honoru i braku wyjścia z poniżającej sytuacji popełniasamobójstwo, podcinając sobie gardło brzytwą należącą do Jeana.

JULIA Domna (przed 177 - 217)

Niewdzięczność ukarana

Córka syryjskiego kapłana boga Baala, kobieta piękna, ambitna i wykształcona,druga żona cesarza Septymiusza Sewera. Matka Geta i Ka-rakalli. Patronka artystówi filozofów. Usiłowała bezskutecznie pogodzić zwaśnionych synów. Na jej oczach,przy okazji niechcący raniąc ją w rękę...