Romanum

Czytaj Dalej

Kryzys "trzeciego wieku" Imperium Romanum i pierwsze zwiastuny nadejścia nowej epoki

-  walka między drobnymi gospodarstwami chłopskimi, a latyfundiami

-  rozwój miast zmuszał do organizacji produkcji zbożowej na wielką skalę, co mogło mieć miejsce tylko w wielkich gospodarstwach

-  latyfundia oparte na pracy niewolniczej

-  ruina drobnych chłopów – „Latyfundia zgubiły Italię” –...

Próba odbudowy Imperium Romanum przez Justyniana Wielkiego

-  527 r. – dojście do władzy w Konstantynopolu Justyniana 

-  chęć przywrócenia dawnej świetności imperium, państwo wzmocnione finansowo i militarnie, przycichły zamieszki w Konstantynopolu

-  jedynym groźnym przeciwnikiem była Persja

-  uleganie wpływom żony Teodory – liczne załamania polityki i...

Państwa barbarzyńskie na gruzach Imperium Romanum w V wieku

-  415 r. - próba utworzenia gocko-rzymskiego państwa wokół Tuluzy przez Ataulfa, który poślubił siostrę Honoriusza Gallę Placydię

PAŃSTWO WANDALÓW W AFRYCE

-  Genzeryk wspierany w Afryce przez Berberów i zwolenników herezji donatystów zwyciężył Bonifacjusza pod Hipponą,

-  układ z Aecjuszem (435...

Castrum romanum

Rzym. obóz warowny, stałylub zakładany podczas przemarszu wojsk.

Ze stałychobozów wojsk., przy których powstawały osady rzemieślniczo-handl., wyrosło wiele miast, m.in. nadRenem i Dunajem, o które Rzymianie oparli graniceimperium (limes).

Jeżeli nie przeszkadzały temu warunkitopograficzne, obozy...