Rzym – idea pax romana, rozwój kultury i jej rozpowszechnienie

- cywilizacja rzymska miała wpływ na kształtowanie się kultury europejskiej - szerzenie idei pax romana, która miała określać stan pokoju istniejącego wewnątrz i na zewnątrz państwa - Rzymianie osiągnęli zdecydowany wpływ na Dację, która wcześniej była w barbarzyńskiej izolacji - przyłączenie regionów Morza Śródziemnego odbyło się za sprawą Juliusza Cezara, a później Oktawiana Augusta (występował jako rzecznik ...

PARS ROMANA, PARS GRAECA

Która strona zdobyła ich większą liczbę, otrzymywała tytuł Pars Romana.

DEDIO ROMANA

Po studiach polonistycznych na UJ, slawistycznych i romani-stycznych w Wiedniu oraz wychowania fiz. Romana z Wodzicz-ków D„ Gość Niedzielny 38 (1969) nr 50; L.

LA ROMANA, właśc. Pedro Caro y Sureda, markiz de La Romana (1761 - 1811), gen. hiszp.

Walczył z Francuzami 1793 w prowincji Roussillon i 1795 w Katalonii. 1807 stanął na czele kombinowanej dyw., jaką Hiszpania zmuszona była wystawić dla Francji. Latem 1808 dyw. stacjonująca w Danii zbuntowała się i La R. z większością żoł. zdołał na ang. okrętach dotrzeć do hiszp. portu...

Polityka Romana Dmowskiego (przed i) w czasie I wojny światowej

  Roman Dmowski (1864-1939), pseudonim Roman Skrzycki, był nie tylko praktykiem, lecz także ideologiem i wziętym pisarzem politycznym. Zerwał z anachroniczną i szkodliwą romantyczną wizją Polski cierpiącej.

ACADEMIA ROMANA

Benedykt XIV założył Accademia delle Romane antichità, nawiązującą do A.

FIDES ROMANA, Treue zu Rom

Świeckie zrzeszeniemęskiej, niem. inteligencji kat., zał. 1946 w Kolonii przezksięgarza Hansa Strutha (ur. 1893) w celu zadośćuczynieniaza winy popełnione przez reżim hitlerowski wobec StolicyApost.; utrzymuje związek z niem. —» Akcją Katolicką;

członkowie F.R. zobowiązują się m.in. do codziennej...