GARY Romain (Roman Kacev) (1914 - 1980)

Nareszcie wypowiedziałem się w pełni

Dyplomata, lotnik w czasie drugiej wojny światowej, reżyser, ale nade wszystkowybitny francuski pisarz, występujący także pod pseudonimem Emile Ajar, autor taksłynnych powieści, jak Obietnica poranka, Życie przed sobą, Łąki króla Salomona.Feralnego dnia, 2 grudnia...