Rokosz Lubomirskiego

Rokosz Lubomirskiego

Czytaj Dalej

LUBOMIRSKIEGO ROKOSZ 1665-1667

Zwolennicy Lubomirskiego zawiązali rokosz, w latach 1665-1668 zrywali sejmy, paraliżując działal­ność ustawodawczą. Rokosz Lubomirskiego na długo przekreślił możliwość reformy ustroju Rzeczpospolitej.

Rokosz Lubomirskiego

Lubomirski nie uznał wyroku i wzniecił rokosz. Rokosz Lubomirskiego na wiele lat pogrzebał ideę naprawy ustroju państwa.

ROKOSZ

W dziejach Polski głównymi rokoszami były: rokosz Mikołaja Zebrzydowskiego z 1606-09 i rokosz Jerzego Sebastiana Lubomirskiego 1665-66, które osłabiły władzę królewską i przekreśliły perspektywę reform.

Rokosz

Z tego powodu rokosz stał się określeniem buntu przeciwko królowi.

Rokosz Zebrzydowskiego

  Rokosz Zebrzydowskiego zwany też rokoszem sandomierskim, od miasta stanowiącego centrum ruchu, trwał prawie trzy lata (1606 -1609). Zwycięstwo króla było pozorne, bowiem rokosz na długo uczynił niewykonalnymi wszelkie próby wzmocnienia władzy monarszej w Polsce.

Rokosz lwowski — wojna kokosza

 

Wybór i koronacja „króla młodszego” za życia ojca wywołały wśród szlachty głosy krytyki w stosunku do tronu. Zebrane pod Lwowem w 1537 r. pospolite ruszenie wystąpiło przeciwko niezgodnym z prawem działaniom monarchy.

Królowej Bonie zarzucano ponadto, że sięga po władzę i dopuszcza do nadużyć...

BEARNEŃSKI ROKOSZ PIERWSZY 1621--1622.

Książę Henryk i jego brat Beniamin, książę Rohan i Soubise (1583--1642), wzniecili następny rokosz hugenotów przeciw rządowi francuskiemu. Trzeci rokosz bearneński 1627-1629.

ZEBRZYDOWSKIEGO ROKOSZ 1606-1607

Rokoszanie pustoszyli kraj. W bitwie pod Guzowem 6 lipca 1607 wojska królewskie rozgromiły siły rokoszan. Na sejmie w 1609 uczestnikom rokoszu przy­znano amnestię.