Chaetonotus maximus Ehr., rodzina Chaetonotidac

Jest długości około 0,1 mm. Pływa szybko za pomocą silnych ruchów rzęsek. Żyje na dnie wód stojących, przede wszystkim w miejscach opadłymi liśćmi. Zamieszkuje również bardziej zanieczyszczone wody. Występuje głównie w miesiącach zimowych.

Syngamus Syneamus trachea (Mont.), rodzina Syngamidae

Żyje w układzie oddechowym różnych ptaków, przede wszystkim grzebiących. Samiec (długości 4 mm) pozostaje połączony na stałe w stadium kopulacji ze znacznie większą od niego samicą (długość około 13 mm), co sprawia wrażenie, że są zrośnięci. Przysysają się do błony śluzowej tchawicy i...

Gordionus scaber Miill., rodzina Chordodidae

Osiąga długość 40—250 mm. Samca rozpoznaje się po widełkowato rozdwojonym końcu ciała. Larwy rozwijają się w ciele chrząszczy z rodzaju Pterostichus, dorosłe osobniki żyją w potokach i w źródełkach od nizin aż po rejony górskie.

Haplotaxis gordioides Hart., rodzina Haplotaxidae

Podobny jest do nitnikowca. Jest bardzo długi (do 300 mm) i bardzo cienki. Żyje przede wszystkim w piaszczystym dnie rzek, potoków i studni.

Criodrilus lacuum Hoffmeister, rodzina Glossoscolecidae

Jest to nasz największy wodny skąposzczet. Osiąga 300 mm długości. Żyje w nizinnych wodach stojących i wodach wolno płynących pod kamieniami, w mule albo między korzeniami roślin.