Starożytna Grecja - Przejście od ustroju rodowego do miasta-państwa

Instytucją, która zastąpiła dawny ustrój rodowy, stało się miasto-państwo rządzone przez arystokrację.

ROZWÓJ RODOWY

ROZWÓJ RODOWY, filo g e n e z a — historycznyrozwój różnych grup roślin i zwierzątod początków powstania życia na Ziemi; wykazujeogólne prawidłowości rozwoju roślin i zwierząti wzajemne pokrewieństwa między poszczególnymigrupami organizmów żywych.

Rys rozwoju rodowego czaszki

Filogenetyczny i ontogenetyczny rozwój części mózgowej czaszki wykazują wyraźną równoległość. U pierwotnych ryb (np. u rekina) przez całe życie zachowuje się czaszka chrzęstna (chondrocranium), u kostnołuskich (Ganoidei), np. u jesiotra, dochodzi już znaczna liczba mozaikowatych skostnień skórnych...

RYS ROZWOJU RODOWEGO I POLA UNERWIENIA JĘZYKA

Najbardziej pierwotny typ budowy języka, tzw. język szkieletowy, występuje u niższych kręgowców oddychających skrzelami (ryby, larwy płazów). Błona śluzowa pokrywająca dno pierwotnej jamy ustnej na poziomie pierwszych czterech łuków skrzelowych jest uniesiona i poruszana mięśniówką tułowia, która...