RODOS OBLĘŻENIE 305-304 p.n.e.

Demetriusz przyprowadził na Rodos 200 okrętów wojennych, 170 okrętów transportowych, 40 tysięcy żołnierzy i 30 tysięcy robotników.

ANDRZEJ z RODOS, Andrzej z Pery, Andrzej Chrysoberges OP

1456 na Cyprze, Abp Kolossy (na Rodos). Jan XXIII mianował abpem Rodos i który także brał udział w Soborze w Konstancji).

Kutahia, rodos

pochodzi od wyspy Rodos, na której zakupionopierwszą kolekcję k.

ANDRONIK z RODOS

Żył w I w. prz. Chr., scholarcha w szkole Arystotelesa. Ok. 70 podjął prace filol., edytorskie i eg-zeget. nad mało znanymi pismami szkolnymi Arystotelesa i jego następcy, Teofrasta;

wg przyjmowanego wówczas podziału filozofii wyróżnił pisma: log., przyr. (taphysikd); pisma dotyczące tzw. pierwszej...

EUDEM z RODOS

Żył ok. IV w. prz.Chr., filozof, uczeń Arystotelesa. Wraz z Teofrastem systematyzował dzieła mistrza; był współautorem dzieła z historii gr., którego zachowane fragmenty są głównym źródłem wiedzy o wczesnej nauce gr.; jego Fizyka wykazuje znaczne podobieństwa do Fizyki Arystotelesa.

Niektórzy badacze...

Średnia Stoa - Panajtios z Rodos

To, że trzeci okres Stoi nazywany jest stoicyzmem rzymskim czy cesarskim,jest w dużej mierze zasługą Panajtiosa, który dokonał wielkiego dzieła rozpowszechnieniafilozofii stoickiej w Rzymie. Zdecydowała o t ym przyjaźń, którałączyła Panajtiosa z wybitnymi Rzymianami, Scypionem Młodszym i...

ARMIA RODOSU

Armia turec. pod wodzą Mustafa Paszy, która wylądowała 14 VII 1799 pod Abukirem w płn. Egipcie i została tu rozbita przez Francuzów.