Rodolfo (kardynał S. Lucia)

Czytaj Dalej

GRAZIANI RODOLFO (1882-1955) - marszałek polny

Włoski oficer, od szesnastego roku życia był żołnierzem. W 1918 r. zo­stał najmłodszym pułkownikiem we włoskich siłach zbrojnych. Od 1930 r. był wicegubernatorem Cyre-najki i zyskał sławę jako bezwzględ­ny dowódca, krwawo tłumiący po­wstanie plemienia Senussi. W cza­sie wojny w Abisynii w...

Kazimierz Jagiellończyk - KRÓL CZY KARDYNAŁ

Ponieważ władza monarsza była od lat ogromnie osłabiona , młody król znajdując sojuszników w szlachcie zmuszony był przymknąć oczy na wyzysk chłopstwa na wsi i wszelkie niekorzystne tam przemiany.

Duży problem na arenie władzy Jagiellończyka stanowił dumny Oleśnicki który zarzucał władcy...

Polityka zagraniczna kardynała Richelieu

 

Największą sprawą dla kardynała była równowaga sił między władcami europejskimi, która gwarantowała Europie funkcjonowanie systemu politycznego, ale i Kościołowi spełnienie jego misji.

Z wyroku opatrzności królowi Francji została powierzona historyczna misja zapewnienia równowagi europejskiej...

Francja pod rządami kardynała Mazariniego

 

Politykę Richelieu kontynuował godny następca na stanowisku pierwszego ministra, Włoch z pochodzenia, kardynał Jules Mazarin (Julius Mazarini). Zręczny dyplomata, który doprowadził do zwycięskiego końca wojny z Hiszpanią (1658), stanął wobec najgroźniejszego w XVII w. wewnętrznego kryzysu we...

Kardynał

(łac. “zawias”). Tytuł tych, którzy pełnią funkcję bliskich doradców papieskich w kierowaniu całym Kościołem, tworzą Kolegium Kardynalskie, zbierają się razem z papieżem na zwykłe i nadzwy-czajne spotkania zwane “konsystorzami” (z łac. “stać razem”) oraz wybierają papieża (CIC 49-59).

Początkowo...

Kardynałowie, sekretarze stanu, nepoci

Wprowadzone w poprzednim okresie kongregacje wymagały działania większości kardynałów w Rzymie.Byli wszakże kardynałowie pozakurialni, najczęściej mianowani na życzenie monarchów i zwanikardynałami koronnymi, bo zlecano im reprezentowanie i załatwianie u papieża interesów tronu i państwa.Gdy na...

Papież i kardynałowie (1914 – 1958)

Nazwę Stolica Apostolska, pierwotnie przyjętą jako synonim biskupstwa rzymskiego, w Kodeksie PrawaKanonicznego zachowano w znaczeniu używanym już w ostatnich stuleciach, obejmując nią papieża oraz kongregacje, trybunały i urzędy, przez które załatwiano sprawy Kościoła powszechnego. Jako jej...

Kardynał czubaty (Paroaria coronata)

Kardynał czubaty jest pospolitym gatunkiem wróblowych występującym w Ameryce. Jest on spokrewniony z kardynałem czerwonym, purpurowo ubarwionym ptakiem północnoamerykańskim. Kardynały są zaliczane do trznadlowatych.

CZARNI KARDYNAŁOWIE

Tak nazywano kardynałów, którzy nie uznawali postanowienia diecezji paryskiej o unieważnieniu małżeństwa Napoleona z Józefiną. Tego rodzaju werdykt mógł wydać tylko papież, ale Pius VII był temu stanowczo przeciwny. Cz.k. odmówili udziału w ceremonii zaślubin Marii Ludwiki 2 IV 1810. Napoleon...