Rodney Heath

Czytaj Dalej

RODNEY - okręt

Pancernik brytyjski zwodowany 17 grudnia 1925 r.; był pierwszym okrętem Royal Navy, na którym za­montowano działa kal. 406 mm. Do­skonale opancerzony (burty 355 mm, pokład 158 mm) i silnie uzbrojony, rozwijał niewielką prędkość (23 wę­zły). W październiku 1939 r. wszedł na minę. W maju 1941 r. bral...

Neville George Clevely HEATH

Nie mającna razie żadnych dowodów na to, że Heath jest sprawcą zabójstwa, policja opublikowała wprasie komunikat, w którym wymieniono nazwisko Neville Heatha wraz z apelem, by zgłosiłsię i udzielił pomocy w prowadzonym śledztwie.