Rodney Harvey

Czytaj Dalej

RODNEY - okręt

Pancernik brytyjski zwodowany 17 grudnia 1925 r.; był pierwszym okrętem Royal Navy, na którym za­montowano działa kal. 406 mm. Do­skonale opancerzony (burty 355 mm, pokład 158 mm) i silnie uzbrojony, rozwijał niewielką prędkość (23 wę­zły). W październiku 1939 r. wszedł na minę. W maju 1941 r. bral...

Kim jest William Harvey?

Harvey pracował w szpitalu św. Około roku 1618 Harvey znalazł się w gronie osobistych lekarzy króla. Harvey z powodzeniem łączył praktykę lekarską z obowiązkami członka Kolegium Lekarzy, ba­daniami naukowymi i pracą dydaktyczną.

Jakich odkryć dokonał William Harvey?

Harvey mierzył objętość krwi, jaką mogło pomieścić serce i tempo uderzeń mięśnia serco­wego. Ostatnie trzy lata życia Harvey spędził w domu swojego brata w Roehampton.