Rodney Elton, 2. baron Elton

Czytaj Dalej

BEAVERBROOK William Maxwell Aitken baron Beaverbrook (1879-1964) - polityk

Brytyjski magnat prasowy, objął sta­nowisko ministra produkcji lotni­czej i członka gabinetu wojennego 10 maja 1940 r., w dniu, w którym premierem został Winston Chur­chill. Wywołało to wiele krytycz­nych komentarzy, gdyż źródeł nomi­nacji doszukiwano się w wielolet­niej przyjaźni i nie zaniechano...

RODNEY - okręt

Pancernik brytyjski zwodowany 17 grudnia 1925 r.; był pierwszym okrętem Royal Navy, na którym za­montowano działa kal. 406 mm. Do­skonale opancerzony (burty 355 mm, pokład 158 mm) i silnie uzbrojony, rozwijał niewielką prędkość (23 wę­zły). W październiku 1939 r. wszedł na minę. W maju 1941 r. bral...

ELTON MAYO

  ELTON MAYO – pod jego przywództwem do firmy wkroczyli psycholodzy, którzy szukali odpowiedzi na pytanie: jak wpływają warunki środowiska pracy mają się do wydajności .

Metodologiczny empiryzm F. Bacona - Bacon Francis, baron of Verulam (1561-1626)

Angielski filozof, prawnik i mąż stanu. Wielokrotny członek parlamentu, od 1618 lord kanclerz, 1621 wicehrabia Saint Albans - w tymże roku utracił urzędy oskarżony o łapownictwo; resztę życia spędził w odosobnieniu. Nawiązywał do myśli starożytnej, zwłaszcza Demokryta i empirycznych tradycji...

BARON

Baron cygański, nm.

Baron von MÜNCHHAUSEN Karl Friedrich Hieronymus

Są tam również facecje znane z humorystyki staropolskiej: o jeleniu, którego baron trafił pestką wiśni między rogi, a po latach spotkał z drzewem wiśniowym wyrastającym z czoła, o koniu przeciętym na pół, a następnie zszytym itd.

WEYSSENHOFF JÓZEF, baron

WEYSSENHOFF JÓZEF, baron, ur. GRZYMAŁA-SIEDLECKI Nasz baron, w: Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim, Kr.

Elton Mayo

</div> Wszystko, co Elton Mayo uczynił dla teorii zarządzania i sposobu motywowania zatrudnionych do efektywniejszej pracy składa się na to, że uznany on został jednego z prekursorów nurtu humanizacyjnego.

BARON VINCENT OP

ur. 17 V 1604 w Martres, zm. 21 1 1674 w Paryżu, Teolog moralista.

Studiował filozofię i teologię; śluby zak. złożył 16 V 1622;był przeorem w Tuluzie, Awinionie i Paryżu oraz wizytatoremprowincji domin, w Portugalii.

Należał do czołowych teologówswoich czasów; jego prace odznaczają się jasnością...

BARONIUSZ, Baron MARCIN OFMObs

ur. w Jarosławiu, zm. 1610, Hagiograf, mylnie uważany za malarza.

Sporządził jeden z pierwszych katalogów świętych i błogosławionychpol.; przebywając 1600 w Rzymie, uzyskał aprobatęStolicy Apost. dla katalogu, który po powrocie do Krakowa1602-03 poprawił; zabiegi jednak u kard. B. Maciejowskiegoi króla...

BARONÓW ANGIELSKICH BUNT 1387

Baronowie objęli władzę w Anglii i sprawo­wali ją do 1389.

BARONÓW ANGIELSKICH WOJNA 1263--1265.

W 1263 Montfort stanął na czele buntu baronów. W ciągu dwóch lat bunt baronów został zduszony i przywrócono absolutną władzę królewską.

BARONÓW SZKOCKICH BUNT 1488.

Król Szkocji Jakub III (1452-1488), upokorzony pod Lauder w 1482 (patrz angielsko-szkoc-ka wojna 1482), nadal nie cieszył się popu­larnością. W 1488 został ponownie zwycię­żony przez Archibalda „Czerwonego" Dou-glasa (1449-1514), a jego syn dostał się w ręce wspólników Archibalda. Po nieuda­nych próbach...

MARCHII WALIJSKIEJ BARONÓW REBELIA 1322.

W 1322 wojska królewskie zaatakowały baronów pod Bo-roughbridge; stosując nową taktykę walki spieszonych jeźdźców i łuczników przeciw jeździe, wojsko Edwarda zwyciężyło bun­towników.

Muminki - jedyni obrońcy idej barona de Coubertina

W roku 1894, ponad sto lat temu, baron Pierre de Coubertin powołał do życia ideę igrzysk olimpijskich ery nowożytnej. Szanowny Panie Baronie, uprzejmie informuję, że jednak Pana idea żyje.

ALVINZY (Alvinczy) Josef Nicolaus von Barberek baron d’ (1735 - 27 XI 1810)

Gen. austr. Ur. w Siedmiogrodzie, w węg. rodzinie szlacheckiej, był jednym z najstarszych uczestników wojen napoleońskich. Karierę wojsk, rozpoczął w czasie wojny siedmioletniej 1756-1763 jako kpt. grenadierów. 1789 dowodził dyw. w wojnie z Turkami. Rok później tłumił powstanie mieszkańców Ltóge...

DENON Dominique-Vivant (4 I 1747 - 27 IV 1825), grawer franc., dyrektor Luwru, baron

Ur. w Chalon-sur-Saóne, dep. Saóne-et-Loire, protegowany Ludwika XVI, a potem Robespierre’a, znawca sztuki europejskiej, stał się z kolei zaufanym człowiekiem Bonapartego, którego poznał dzięki Józefinie. Bonaparte zabrał go na wyprawę egipską. Towarzyszył oddziałom Desaixa, dotarł do Górnego...

HILL Rowland (2 VIII 1772 - 10 XII 1842), gen. ang., baron d'Almaraz

Od 1790 w armii, początkowo w 38 pp. Kształcił się w szkole wojsk, w Strasburgu. 1793 walczył pod Tulonem, w rok potem mianowany ppłk. 90 pp., którym dowodził w Egipcie. 1805 gen.-mjr, w ekspedycji do Hanoweru dow. bryg. piech.

Od 1808 w Hiszpanii, walczył pod Rolicą i Vimeiro, w odwrocie Moore’a...

LEJEUNE Louis-Franęois, baron (3 II 1775 - 26 II 1848), gen. i malarz franc.

Ur. w Strasburgu, studiował malarstwo. Od 1792 w komp. studentów paryskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Od 1800 adiutant Berthiera, towarzyszył mu w kolejnych kampaniach. Był w oblężeniu Gdańska, pod Somosierrą, Essling i Wagram. 6IV 1811 wzięty do niewoli pod Uescas k. Toledo przez hiszp. partyzantów...