Rodington (Shropshire)

Czytaj Dalej

Szkotyści - Jan Rodington

Jan Rodington od 1340 r. nauczał w Oksfordzie, następnie został prowincjałemfranciszkanów (f 1348 r.).

Jest on zdecydowanym przedstawicielem augustyńskiego iluminizmu,takiego, jaki znamy z X I I I w. Aby mieć pewność poznawczą, konieczna jest iluminacjaspecjalna. Całą naukę o iluminacji widać o wiele...